กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
ช่องทางติดต่อราชการ (กรมการค้าภายใน) สำหรับประชาชน กรณีอยู่ระหว่างมาตรการ Work Form home Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
ข่าว/ประกาศกรม


ข่าวประชาสัมพันธ์   

 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิการบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูเเลเเละกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ 18/2565 (งวดที่ 31) ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น6 กรมการค้าภายใน