กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
img_BannerMain
เกี่ยวกับกรม
หน่วยงานในสังกัด

 

 สำนักงานเลขานุการกรม  กองนิติการ
 กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร1  กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร2
 กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด  สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
 สำนักชั่งตวงวัด  สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ
 สำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าในประเทศ  สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า
 ศูนย์/สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด  กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบราชการ

 

      หน่วยงานอิสระ
 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้่า