กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
ช่องทางติดต่อราชการ (กรมการค้าภายใน) สำหรับประชาชน กรณีอยู่ระหว่างมาตรการ Work Form home Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
img_BannerMain
เกี่ยวกับกรม
หน่วยงานในสังกัด

 

 สำนักงานเลขานุการกรม  กองกฎหมาย
 กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร1  กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2
 กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด  กองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า 1
 กองชั่งตวงวัด  กองตรวจสอบและปฏิบัติการ
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กองบริหารมาตรการลดค่าครองชีพ
 ศูนย์/สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด  กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า 2
 กองบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  กองคลัง
 ศูนย์ประสานงานและติดตามงานเฉพาะกิจ  

 

      หน่วยงานอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้่า  

999archslot938soccer918jqk44thaicasinobinjqk41thaibet55anime397baht