กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
บริการ | กระดานข่าว
บริการ
กระดานข่าว


หัวข้อความคิดเห็น :
หมวดหมู่ :
281 รายการ
ลำดับหัวข้อคิดเห็นหมวดหมู่อ่านตอบคำตอบล่าสุด
1
โดย ตะวัน, ศ. ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 07:31 น.
ธงฟ้า
5
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
ศ. ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 08:44 น.
2
โดย นวินดา, อ. ที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 18:01 น.
ธงฟ้า
9
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พ. ที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 08:56 น.
3
โดย กอบ, ศ. ที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 14:04 น.
ธงฟ้า
37
2
โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
ศ. ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 16:03 น.
4
โดย Anggoon, ศ. ที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 10:15 น.
ร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ
32
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
จ. ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09:42 น.
5
โดย คนใต้, อ. ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:05 น.
61
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
อ. ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:36 น.
6
โดย ผู้บริโภค, อ. ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17:37 น.
ธงฟ้า
51
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พ. ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:45 น.
7
โดย , ศ. ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21:18 น.
ร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ
93
2
โดย กองตรวจสอบและปฏิบัติการ
จ. ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15:32 น.
8
โดย ณฐกฤต, จ. ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:08 น.
ธงฟ้า
52
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
อ. ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:04 น.
9
โดย เรา จะทำยังไง, พฤ. ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18:12 น.
ธงฟ้า
71
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
ศ. ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:26 น.
10
โดย ตะวัน, จ. ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07:19 น.
ธงฟ้า
182
5
โดย ตะวัน
อ. ที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10:56 น.
11
โดย คนในพื้นที่, อา. ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:27 น.
ธงฟ้า
92
3
โดย กองบริหารมาตรการลดค่าครองชีพ
จ. ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:03 น.
12
โดย T, ศ. ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 11:46 น.
อื่นๆ
436
1
โดย กองคลัง
พฤ. ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:32 น.
13
โดย ปลายปืน, พ. ที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 11:25 น.
ร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ
91
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พฤ. ที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09:30 น.
14
โดย นางสาวศิริพรรณ ภัตตาตั้ง, ศ. ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 16:49 น.
อื่นๆ
71
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
จ. ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09:35 น.
15
โดย คนใต้, ศ. ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09:23 น.
ธงฟ้า
589
2
โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
ศ. ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:06 น.
16
โดย T, จ. ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 16:36 น.
ธงฟ้า
94
1
โดย กองบริหารมาตรการลดค่าครองชีพ
พฤ. ที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 15:06 น.
17
โดย อำไพ ผ่อง, อา. ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 09:27 น.
ธงฟ้า
142
1
โดย กองบริหารมาตรการลดค่าครองชีพ
พฤ. ที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 15:05 น.
18
โดย ธันยพร ไหลภาภรณ์, ศ. ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10:17 น.
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
78
1
โดย กองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
พ. ที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 15:17 น.
19
โดย ปภิญญา, ศ. ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10:14 น.
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
61
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
ศ. ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14:54 น.
20
โดย , พฤ. ที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10:33 น.
ร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ
374
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พฤ. ที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 11:36 น.
12345678910...
ตั้งหัวข้อใหม่
หมวดหมู่ :
* หัวข้อคิดเห็น :
* ชื่อ :
อีเมล์ :
* รายละเอียด :
ไฟล์แนบ :
* รหัสภาพ :
แจ้งทางอีเมล์เมื่อมีผู้ตอบ