กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
ข่าว/ประกาศกรม


ข่าวประชาสัมพันธ์   
วันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติราชการ เพื่อเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมเพชรสมุยสำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย และพบปะเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ณ สวนมะพรา้วบ้านพังกา ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน