กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
ข่าว/ประกาศกรม


ข่าวประชาสัมพันธ์   

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมหารือโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน LOT 7 ณ ห้องประชุม 20909 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน