กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
ข่าว/ประกาศกรม


ข่าวประชาสัมพันธ์   

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางสาวพัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการรวบรวมผลไม้เพื่อการส่งออก ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน