กรมการค้าภายใน
home
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss login TH TH EN
ข่าว/ประกาศกรม


ข่าวประชาสัมพันธ์   
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566
ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาปุ๋ยเคมี ณ บจ. ไอซีพี เฟอไลเซอร์ อ.นครหลวง จ.อยุธยา พบสต๊อกมีเพียงพอและราคาปรับลดลง และประชุมกับผู้แทนสหกรณ์และเกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายและซื้อปุ๋ย ซึ่งได้แนะนำช่องทางการซื้อปุ๋ยจากโรงงานโดยตรงในคอนเซปต์ “จับคู่ปุ๋ย ซื้อตรง ถูกเงิน-ถูกใจ” รวมถึงตรวจสอบเครื่องวัดสินค้าเกษตร เพื่อรักษาความเป็นธรรมทางการค้า