กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
ช่องทางติดต่อราชการ (กรมการค้าภายใน) สำหรับประชาชน กรณีอยู่ระหว่างมาตรการ Work Form home Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
ข่าว/ประกาศกรม


ข่าวประชาสัมพันธ์   

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน
เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงรับซื้อ "ลำไยรูดร่วง" ภาคเหนือ ปีการผลิต 2565
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่