กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
img_BannerMain
คลังความรู้

 หลักเกณฑ์การปัดเศษสตางค์ในการชำระค่าสินค้าและบริการ


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
ที่มา