กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
img_BannerMain
คลังความรู้

 1.ราคาขายส่งมันสำปะหลัง (หัวมันสด เชื้อแป้ง ๒๕%)

http://convert.moc.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jspωprojectName=statDITCassava

2. ราคาขายส่งผลปาล์มทะลาย(คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน ๑๗%)
http://convert.moc.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jspωprojectName=statDITPalm

3. ราคาขายส่งน้ำมันปาล์มดิบเกรด A (น้ำมันจากเปลือก)
http://convert.moc.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jspωprojectName=statDITPalmA

4. ราคาขายส่งน้ำมันปาล์มดิบเกรด B (น้ำมันรวม)
http://convert.moc.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jspωprojectName=statDITPalmB

5. ราคาขายส่งข้าวโพดไซโล
http://convert.moc.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jspωprojectName=statDITcornSilo

6. ราคาขายส่งข้าวโพดโรงงานอาหารสัตว์
http://convert.moc.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jspωprojectName=statDITcornFeed


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
ที่มา