กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
img_BannerMain
เกี่ยวกับกรม
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ผู้บริหารสูงสุดของกรมการค้าภายในให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีคำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 191/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อยกระดับฝ่ายเสริมสร้างวินัยและสวัสดิการ เป็นกลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ภายใต้สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ที่มา