กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
img_BannerMain
คลังความรู้
บทความ

 ผลการกำกับดูแลการซื้อขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2552/53


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ที่มา