กรมการค้าภายใน
home
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss login TH TH EN
คลังความรู้
วีดิโอ   

สารคดีชุด ชาวนายุค 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 2 ชาวนายุคใหม่