กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
ช่องทางติดต่อราชการ (กรมการค้าภายใน) สำหรับประชาชน กรณีอยู่ระหว่างมาตรการ Work Form home Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
คำถาม : กรมการค้าภายใน มีมาตารการในการกำกับดูแลราคา/ปริมาณสินค้าและป้องกันการฉวยโอกาส เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างไร
คำตอบ :

    กรมการค้าภายใน มีภารกิจสำคัญในการดูแลปากท้องประชาชน และความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยการสอดส่องติดตามสถานการณ์ภาวะราคาและปริมาณสินค้าอย่างใกล่ชิด ป้องกันมิให้การฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบ และสินค้าราคาโดยไม่เป็นธรรม โดยมีแนวทางมาตราการกำกับดูแลราคาและปริมาณสินค้า ดังนี้

๑. การตรวจสอบสถานการณ์สินค้า
(๑) ตรวจสอบราคาและพฤติกรรมการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพ สินค้าเกษตร และการให้บริการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อป้องกันและปราบปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคา การเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและเกษตรกร การปฏิบัติการการค้าที่ไม่เป็นธรรม ดูแลให้สินค้าทีปริมาณเพียงพอต่อผู้บริโภค โดยการทำการตรวจสอบแบบเชิงรุก เพื่อเฝ้าระวังและเป็นการคาดการณ์ เตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่สินค้าและบริการจะเกิดปัญหาต่างๆขึ้น
(๒) ตรวจสอบตามคำร้องเรียน ผ่านศูนย์รับร้องเรียนราคาสินค้ากรมการค้าภายใน "สายด่วน ๑๕๖๙" เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(๓) การตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ประจำจุดเป้าหมายตามแหล่งย่านการค้าและชุมชนต่างๆ เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง ย่านประตูน้ำ เป็นต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัตงานได้ทันทีเมื่อมีการร้องเรียนผ่าน "สายด่วน ๑๕๖๙" 
๒.การตรวจให้มีการปฏิบัตตามกฎหมาย
(๑) การปิดป้ายเเสดงราคาจำหน่าย ตรวจสอบเเละแนะนำให้ผู้จำหน่ายปลีกสินค้า ๒๓๒ รายการ และผู้ให้บริการ ๔๘ รายการ ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและค่าบริการรวมทั้งผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตร ๓๐ รายการ ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย
(๒) การค้ากำไรเกินควรและการกักตุนสินค้า ตรวจสอบมิให้มีการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าและคิดค่าบริการสูงเกินสมควร ทำการกักตุนสินค้าโดยปฏิเสธการจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๓) การเเจ้งข้อมูล ตรวจสอบให้มีการเเจ้งข้อมูลเกียวกับต้นทุน ราคา ปริมาณ ปุ๋ยเคมี นม กาแฟผงสำเร็จรูป ผงซักฟอก ปูนซีเมนต์ สายไฟฟ้า เหล็ก รวมทั้งสุ่มตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ประกอบการแจ้งไว้ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
๓. ผลการตรวจสอบ
(๑) ประชาชนผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองให้สามารถซื้อหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพได้ในราคาที่เป็นธรรม และผู้ประกอบการไม่สามารถฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือปรับลดขนาด และจำหน่ายในราคาเดิมได้ สินค้ามีปริมาณครบถ้วน และเพียงพอต่อการบริโภค รวมทั้งป้องปราบการกักตุนสินค้า
(๒) เกษตรกรสามารถขายผลลผิตได้ในราคาที่เป็นธรรม รวมทั้งช่วยป้องกันมิให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบด้านปริมาณ น้ำหนัก และการหัดลดความชื้น
 
 
 
what causes women to cheat men having affairs why do husbands cheat
coupons for prescription drugs coupons prescriptions prescription drugs discount cards
can i take imitrex before colonoscopy go can i take imitrex before colonoscopy
prescription savings cards coupon prescription discount coupon for cialis
online cialis coupons click cialis online coupon
cialis discount coupons online go cialis online coupon
prescription coupons blog.nvcoin.com cialis coupon free
drug coupons open prescription drugs discount cards
viagra szedรฉse survivingediscovery.com viagra hatรกs
flagyl for bv flagyl over the counter flagyl dosing
voltaren voltaren colirio voltaren crema
coupons for prescription drugs cialis.com coupon cialis free sample coupons
coat hanger abortion ecsamplifiers.co.uk how much for abortion
duphaston tablete duphaston tablete kako se piju duphaston
viagra torta viagra torta viagra cena
cialis discount coupon edenvalleykent.org cialis coupon free
cialis discount coupons online cialis coupons and discounts cialis coupons and discounts
fluticasone nasal spray for sinus infection fluticasone nasal spray directions fluticasone nasal spray price
stemetil 5mg tabs what are they for s467833690.online.de stemetil side effects
crestor copay card amres.nl price of crestor 20 mg
coupon crestor crestor.com coupons how much does crestor 20 mg cost
lilly coupons for cialis cialis coupon free cialis coupon lilly
how do abortion pill work for abortion pill having an abortion
how does an abortion pill work anti abortion pill free abortion pill
history of abortion pill alessiariflesso.com abortion pill stories
the abortion pill cost abortion pill cons how does abortion pill work
vermox suspenzija ibrahimbayir.com.tr vermox bez recepta
early pregnancy termination pill amres.nl abortion in clinic
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete duphaston tablete
free couponing websites andreinfo printable discount coupons
cialis 5 mg allindiasweetsrestaurant.com cialis
coupons viagra discount prescription cards pharmacy prescription discount card