กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
ช่องทางติดต่อราชการ (กรมการค้าภายใน) สำหรับประชาชน กรณีอยู่ระหว่างมาตรการ Work Form home Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
คำถาม : คำขอประกอบด้วยเอกสารอะไรบ้าง
คำตอบ :
เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต มีดังนี้
๑) แบบ ค.ส.๑ ประกอบด้วย
- ร่างหนัสือบริคณห์สนธิพร้อมวัตถุที่ประสงค์
- ร่างข้อบังคับของบริษัท
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนฯ สำเราหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ (ฉบับเดิม กรณีเป็น นิติบุคคลแล้ว)
๒) แบบ ค.ส.๒ ประกอบด้วย
- หนังสือรับรองของนายทะเบียนฯ
- สำเนาหนังสือบรืคณห์สนธิ
- สำเนาข้อบังคับของบริษัท
- สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.๕)
- แบบสัญญาเก็บของในคลังสินค้า แบบใบรับรองคลังสินค้าแบบประทวนสินค้า
- สำเนาระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับกิจการคลังสินค้า
- เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในคลังสินค้า
- ประวัติทางการงานและคุณวุฒิของกรรมการ
- ประวัติทางการงนและคุณวุฒิของผู้สอบบัญชี
- แบบแปลนการก่อสร้าง
- หนังสือรับรองฯ จากวิศวกร
- แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานและคลังสินค้า
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
   การรับคำขอสามารถขอรับได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด กรมการค้าภายใน ชั้น๗ ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๗๕๔๒๒ หรือสำนักงานกรมการค้าภายในจังหวัดที่สำนักงานใหญ่บริษัทตั้งอยู่ และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เอกสารคำขอ ข้อแนะนำ และข้อกฎหมายได้ที่
free viagra coupon 2016 site viagra.com coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
prescription drug cards bioselect-us.com cialis.com coupons
abortion options information on abortions incomplete abortion
gabapentin dosing for http://lensbyluca.com/dosing/for gabapentin dosing for
what is the generic for bystolic go bystolic patient assistance
cialis dosage for enlarged cialis dosage guide
generic cialis price open discount generic cialis
cialis discount coupons online go cialis online coupon
ciprofloxacin รธredrรฅber site ciprofloxacin bivirkninger
viagra kaufen intellika.in viagra alternative
champix read champix effekt
lamisil spray lamisil cream lamisil crema precio
valsartan generic oscarsotorrio.com valsartan generic
nootropil 2400 scottdangelo.com nootropil por
coat hanger abortion abortion clinic chicago how much for abortion
abortion clinic atlanta how to terminate a pregnancy medical abortion cost
lilly coupons for cialis cialis online coupon cialis coupons printable
priligy thailand priligy hinta priligy 30 mg
vermox femchoice.org vermox prodej
buy abortion pill getting an abortion pill cost of abortion pill
getting an abortion pill costs of abortion pill non surgical abortion pill
duphaston forum guitar-frets.com duphaston
cialis coupons online pristineschool.com free cialis samples coupon
vermox cijena vermox cijena vermox doziranje
amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin
how much is a abortion pill 2nd trimester abortion pill buy abortion pill
discount coupons for cialis slb-coaching.com coupon for prescriptions
abortion pill online cost for an abortion how much is an abortion pill
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox tablete nuspojave
against abortion pill facts pros and cons of abortion price of abortion pill
coupons viagra americanstreethockey.com pharmacy prescription discount card
vermox pret blog.pragmos.it vermox pret
lamisil 1 lamisil comprimidos lamisil comprimidos