กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
ช่องทางติดต่อราชการ (กรมการค้าภายใน) สำหรับประชาชน กรณีอยู่ระหว่างมาตรการ Work Form home Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
คำถาม : กรมกรค้าภายในมีแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำหรือมีราคาสูง
คำตอบ :

มะนาว

   - ราคามะนาวสูง ในช่วงฤดูแล้งและ (ธ.ค. - เม.ย.) เนื่องจากสภาพอากาศร้อนและอากาศแห้งแล้งฝนทิ้งช่วง ทำให้มะนาวไม่ค่อยติดผล ผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยและมีผลเล็ก ผู้บริโภคจึงได้รับความเดือดร้อน

   - ราคามะนาวต่ำ ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.) เนื่องจากสภาพอากาศเอื้อต่อการผลิต ฝนตกสม่ำเสมอ ผลผลิตมีปริมาณมาก ทำให้ราคาตกต่ำ เกษตรกรจึงได้รับความเดือดร้อน

 
การแก้ไขปัญหา
   กรมการค้าภายในดำเนินการช่วยเหลือทั้งเกษตรกรในกรณีราคามะนาวต่ำและผู้บริโภคในกรณีราคามะนาวสูง โดยการเชื่อมโยงให้กลุ่มเกษตรกรนำผลผลิตมะนาวมาขายโดยตรง ให้แก่ผู้บริโภคในสถานที่ต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการ สถานีบริการน้ำมัน และจำหน่ายในงานธงฟ้าที่จัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆ ในราคาที่เหมาะสมเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางการตลาด
 
ผัก
   โดยปกติรที่แปรปรวน โดยราคาผักจะอยู่ในรัดับสูง ในช่วงฤดูร้อน (มี.ค.-เม.ย.) ฝนแล้งอากาศร้อนจัด ทำให้พืชผักไม่เจริญเติบโตหรือมีลักษณะไม่สมบรูณ์เเละสูญเสียหายมากสำหรับในช่วงอากาศเย็นราคาผักจะอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะผักใบ ส่วนราคาผักผลอยู๋ในระดับต่ำช่วงฤดูฝน
   
การแก้ไขปัญญา
   กรมการค้าภายในดำเนินการช่วยเหลือทั้งเกษตรกรในกรณีราคาผักต่ำ และผู้บริโภคในกรณีราคาผักสูง โดยการเชื่อมโยงให้กลุ่มเกษตรกรนำผักมาขายโดยตรงให้แก่ผู้บริโภคในสถานที่ต่างๆ  เช่นหน่วยงานราชการ สถานีบริการน้ำมัน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางการตลาด
 
ผลไม้
   ช่วงฤดูผลไม้อยู่ระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ย. โดยราคาผลไม้จะอยู๋ในระดับต่ำในช่วงที่ออกสู่ตลาดมาก ประมาณชนิดละ ๓๐ วัน เนื่องจากปริมาณผลผลิตล้นตลาดในช่วงดังกล่าว และออกสู่ตลาดพร้อมกันหลายชนิด สำหรับผลไม่คุณภาพดีจะไม่มีปัญหาในเรื่องราคา เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดส่งออก โดยปกติมักจะเกิดปัญหากับราคาผลไม้เกรดคละ
   
การแก้ไขปัญหา
๑) การกระจายภายในประเทศ โดยการเชื่อมโยงซื้อขายระหว่างกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดแหล่งผลิต และผู้ประกอบการในจังหวัดปลายทางที่มีศักยภาพ
๒) เชื่อมโยง Modern Trade เพื่อขอให้รับซื้อผลผลิตปริมาณเพิ่มขึ้น และหลีกเลี่ยงการใช้กลยุทธ์การแข่งขันลดราคาจำหน่ายผลไม้เพื่อดึงดูดใจลูกค้า
๓) เชื่อมโยงโรงงานผลไม้กระป๋อง รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงในปริมาณที่้เพิ่มขึ้นและในราคาที่เป็นธรรม
๔) ส่งเสริมการจำหน่าย โดยการจักสถานที่จำหน่ายให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงในสถานที่ต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการ สถานีบริการน้ำมัน และงานธงฟ้าที่จัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆ
 
   ทั้งนี้ สินค้าผลไม้มีคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเลขานุการ ทำหน้าที่บริหารจัดการทั้งระบบ ซึ่งในการดำเนินการแก้ไขปัญกาผลไม้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จะบูรณาการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร เป็นต้น
can i take bupropion sr with oxycodone click can i take bupropion sr with oxycodone
lisinopril and lab tests read lisinopril and lab tests
prescription transfer coupon sentencingguidelines.co.uk drug coupons
abortion cost open abortion essay
abortion clinic chicago threatened abortion teenage pregnancy
lilly cialis coupons link coupon cialis
coupon for cialis cialis discount coupon cialis coupon code
cialis free sample coupons 2015 cialis coupon coupons for prescription drugs
cialis effets cialis effets cialis effets
cialis coupons and discounts site coupons for prescription medications
coupon for prescriptions read coupon prescription
viagra szedรฉse read viagra hatรกs
tadalafil 20 mg open tadalafilo
voltaren link voltaren crema
levitra 10mg click levitra
cialis coupons from lilly free coupon for cialis cialis discounts coupons
voltaren gel blog.lakerestoration.com voltaren bivirkninger
coupon free amazonschools.com discount prescription drug card
fluticasone nasal spray for sinus infection fluticasone nasal spray directions fluticasone nasal spray price
what is abortion pill early abortion pill options average cost of abortion
vermox vermox prodej vermox prodej
amoxicillin 500 mg alexebeauty.com amoxicillin-rnp
neurontin alkohol zygonie.com neurontin cena
lilly coupons for cialis lilly cialis coupon cialis coupon lilly
viagra peider.dk viagra pret
facts on abortion pill albayraq-uae.com teenage abortion pill
voltaren krem nedir voltaren jel voltaren gel
pro abortion amazonschools.com abortion pill cost
abortion price abortions cost abortion pill complications
feldene blog.admissionnews.com feldene
voltaren gel mikemaloney.net voltaren
coupons viagra discount prescription cards pharmacy prescription discount card
neurontin 400 neurontin diskuze neurontin 100 mg
abortion online promo codes coupon promo codes
free abortions accuton.com natural abortion pill
how do i tell my story scraping the uterus procedure dilatation and curettage hysteroscopy
neurontin alkohol tymejczyk.com neurontin 100 mg