กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
ช่องทางติดต่อราชการ (กรมการค้าภายใน) สำหรับประชาชน กรณีอยู่ระหว่างมาตรการ Work Form home Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
คำถาม : เครื่องชั่งตวงวัดประเภทใดบ้างที่จะต้องขออนุญาต
คำตอบ :

เครื่องชั่ง เครื่องตวง และเครื่องวัดที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวงตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.๒๕๔๒