กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
ช่องทางติดต่อราชการ (กรมการค้าภายใน) สำหรับประชาชน กรณีอยู่ระหว่างมาตรการ Work Form home Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
คำถาม : เครื่องชั่งตวงวัดที่นำเข้ามาถูกกักไว้ที่ด่านศุลกากรจะต้องทำอย่างไร
คำตอบ :

     ผู้นำเข้าเครื่องชั่งตวงวัดต้องไปติดต่อขอหนังสืออนุญาตให้นำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านฯ พร้อมเอกสารประกอบที่สำนักงานชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตมีดังนี้

๑) แบบพิมพ์คำขอร้องอนุญาตนำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านฯ (แบบ ชว.๑) ดาว์นโหลดแบบฟอร์ฒได้ที่ http//: www.dit.go.th หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานชั่งตวงวัด
๒) สำเนาใบกับกำสินค้า (INVOICE)
๓) สำเนาใบขนส่งสินค้า BILL OF LEADING หรือ AIR WAY BILL หรือ AIR PARCEL POST
๔) สำเนาบัตรประชาชน (ในกรณีขอในนามบุคคลธรรมดา) หรือ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน ๑ ปี พร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท นับแต่วันที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดออกให้และบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่ขอนามนิติบุคคล)
๕) สำเนาภาพถ่าย หรือแค็ตตาล็อค ของเครื่องชั่งตวงวัดที่ขออนุญาต
๖) ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ (ในกรณีเป็นผู้จำหน่าย)
๗) หนังสือมอบอำนาจ ติดอากร ๑๐ บาท/๑ ครั้ง หรือติดอากร ๓๐ บาท/๑ ปี
can i take crestor the day of surgery read can i take crestor the day of surgery
prescription savings cards coupon prescription discount coupon for cialis
abortion cost is there an abortion pill abortion essay
lilly coupons for cialis click printable coupons for cialis
online cialis coupons pet prescription discount card cialis online coupon
abortion pills zygonie.com effects of abortion
cheap abortion clinics link day after pill
non surgical abortion abortion options how does the abortion pill work
abortion at 12 weeks click abortion arguments
when will bystolic go generic bystolic coupon card
gabapentin dosing for http://lensbyluca.com/dosing/for gabapentin dosing for
sumatriptan overdose http://sumatriptannow.com/overdose sumatriptan overdose
acheter viagra avec acheter viagra avec acheter viagra avec
cialis coupons and discounts discount prescription drug cards coupons for prescription medications
valsartan generic oscarsotorrio.com valsartan generic
zimox per cistite zimox in allattamento zimox
aerius posologie aerius aerius avis
abortion pill debate selba.ca how do abortion pill work
viagra torta viagra helyett viagra
flagyl plm flagyl flagyl plm
vermox zygonie.com vermox cena
neurontin 100 mg zygonie.com neurontin
lilly coupons for cialis lilly cialis coupon cialis coupon lilly
facts on abortion pill price of an abortion pill abortion pill procedures
post abortion pill how much is an abortion pill different types of abortion pill
clomid tapasztalatok clomid proviron pct clomid testosterone
feldene flas mcmurray.biz feldene gel precio
vermox suspenzija ibrahimbayir.com.tr vermox bez recepta
definition of abortion pill arborawning.com early abortion pill
free abortions accuton.com natural abortion pill
neurontin cena tymejczyk.com neurontin alkohol