กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
ช่องทางติดต่อราชการ (กรมการค้าภายใน) สำหรับประชาชน กรณีอยู่ระหว่างมาตรการ Work Form home Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
คำถาม : กรมการค้าภายใน มีนโยบายในการส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชน "อาสาธงฟ้า ๑๕๖๙" เข้ามามีบทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้าให้เป็นธรรมอย่างไร
คำตอบ :

     ภายใต้นโยบายการค้าเสรีของรัฐบาลส่งผลให้การประกอบผลธุรกิจและบริการมีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการใช้กลยุทธ์ทางการค้า และการใช้เทคนิคต่างๆ มากขึ้นซึ่งมีโอกาสที่ผู้บริโภคจะถูกเอารัดเอาเปรียบทางการค้าได้ โดยที่ภาครัฐมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคคลากร การที่จะเฝ้าระวังและดูแลผู้บริโภยอย่างทั่วถึง ลจึงจำเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน "อาสาธงฟ้า ๑๕๖๙" ให้เข้ามาเป็นแนวร่วมในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม สะท้อนปัญหาให้คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดูแลราคา ปริมาณ ความเป็นธรรมทางการค้ารวมทั้งเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคการป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น ๕,๕๐๐ คน แยกเป็น สมาชิกประจำ ๕๐๐ คน และสมาชิกอาสาสมัคร ๕,๐๐๐ คน โดยมีแนวทางในดำเนินการดังนี้

(๑) เพิ่มเครือข่าย ขยายโอกาสสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ ได้แก่ กลุ่มสถาบันการศึกษากลุ่มนักเรียน/นักศึกษา กลุ่มตลาดสด และกลุ่มร้านอาหารธงฟ้า
(๒) ให้รายงานราคาสินค้าและค่าบริการ ปริมาณสินค้า ความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง ในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างน้อยเดือนล่ะ ๑ ถึง ๒ ครั้ง
(๓) ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าววสารและประชาสัมพันธ์งานของกรม เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกร การปิดป้่ยแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ รวมทั้งการใช้เครื่องวัดความชื้น เป้นต้น
(๔) เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมการค้าภายใน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความรู็ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
(๕) ให้ความเห็น ข้อเสนอเเนะ ในการคุ้มครองผู้บริโภคและเกษตรกร
online cialis coupons asser.nl cialis online coupon
manufacturer coupon for bystolic open bystolic free trial coupon
non surgical abortion abortion options how does the abortion pill work
cialis dosage for enlarged cialis dosage for 170 pounds cialis dosage guide
cialis dosage patton cialis dosage for ed cialis dosage as
cialis effets http://cialis20mgsuisse.com/effets cialis effets
cialis.com coupon drug coupons coupon cialis
kamagra24 link kamagra24
cialis coupons free accuton.com coupon prescription
duphaston tablete duphaston tablete duphaston
coupon crestor coupons for crestor medication how much does crestor 20 mg cost
flagyl plm flagyl plm flagyl plm
cialis coupon 2015 free cialis coupon 2016 coupon for prescription
amoxicilline amoxicilline amoxicillin nedir
how do abortion pill work early abortion pill options having an abortion
viagra peider.dk viagra pret
vermox pret vermox vermox mikor hat
pro abortion amazonschools.com abortion pill cost
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide migraine acetazolamide spc
feldene blog.admissionnews.com feldene
feldene blog.admissionnews.com feldene
free coupons code grocery coupon websites discount coupon code
amoxicillin nedir amoxicillin endikasyonlar amoxicillin-rnp
abortion pill pros and cons abortions facts abortion pill pictures
printable coupon sites for groceries free coupons sites coupon site
cialis coupons online cialis coupons 2015 free cialis coupon