กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
ช่องทางติดต่อราชการ (กรมการค้าภายใน) สำหรับประชาชน กรณีอยู่ระหว่างมาตรการ Work Form home Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
img_BannerMain
ข่าว/ประกาศกรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยเมื่อวันที่ 11 และ 13 มกราคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน
ได้ประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ สมาคมผู้ผลิตผู้ค้า
และส่งออกไข่ไก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่แปดริ้ว สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มน้ำน้อย ผู้ผลิตรายใหญ่กรมปศุสัตว์
และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อตรึงราคาไข่ไก่ไม่ให้ปรับสูงขึ้นจนเกิดภาระแก่ผู้บริโภคซ้ำเติมจากภาวะขาดแคลนเนื้อสุกรชำแหละ
และที่ประชุมได้มีข้อยุติร่วมกัน โดยผู้เลี้ยงไก่ไข่จะตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ที่ฟองละ 2.90 บาท ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน

เพื่อให้ราคาจำหน่ายปลีกไข่ไก่เป็นราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่ได้จากการประชุมหารือดังกล่าวข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน จึงได้จัดทำราคาจำหน่ายปลีกไข่ไก่ที่เหมาะสม
ไม่รวมถึงไข่ไก่คัดคุณภาพหรือบรรจุภัณฑ์พิเศษ ดังนี้

1. เบอร์ 0 จําหน่ายไม่เกินฟองละ 4.30 บาท

2. เบอร์ 1 จําหน่ายไม่เกินฟองละ 4.00 บาท

3. เบอร์ 2 จําหน่ายไม่เกินฟองละ 3.70 บาท

4. เบอร์ 3 จําหน่ายไม่เกินฟองละ 3.50 บาท

5. เบอร์ 4 จําหน่ายไม่เกินฟองละ 3.30 บาท

6. เบอร์ 5 จําหน่ายไม่เกินฟองละ 3.10 บาท

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22 มกราคม 2565
ที่มา