กรมการค้าภายใน
home
1569
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
  • slide8
ในตลาดกรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาเฉลี่ย 3 จังหวัด
4.20
บาท/กก.
กระบี่
4.50
บาท/กก.
สุราษฎร์ธานี
4.20
บาท/กก.
ชุมพร
3.90
บาท/กก.
น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) (ราคาซื้อขายส่งถึง กทม.)
21.75
บาท/กก.
Thongfah_pro