กรมการค้าภายใน
home
1569
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
บริการ | กระดานข่าว
บริการ
กระดานข่าว


หัวข้อความคิดเห็น :
หมวดหมู่ :
91 รายการ
ลำดับหัวข้อคิดเห็นหมวดหมู่อ่านตอบคำตอบล่าสุด
1
โดย ตรวจสอบ, อา. ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 22:46 น.
ธงฟ้า
9
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
อ. ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09:49 น.
2
โดย สารเงิน, ศ. ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:02 น.
ธงฟ้า
22
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
ศ. ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:27 น.
3
โดย , จ. ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:16 น.
ธงฟ้า
30
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พฤ. ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:42 น.
4
โดย อภิรัฐ รอดฉ่ำ, พฤ. ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23:31 น.
ธงฟ้า
41
2
โดย สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
พฤ. ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:03 น.
5
โดย บริษัท บริหารจัดการ สามออ จำกัด, พฤ. ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23:14 น.
ธงฟ้า
25
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
ศ. ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:48 น.
6
โดย วุฒิกร ภาระพฤติ, อ. ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:03 น.
ร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ
25
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พ. ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:50 น.
7
โดย สุมาลี ลี่วิรุฬห์, อ. ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:42 น.
ธงฟ้า
23
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พ. ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:48 น.
8
โดย พรรณทิพย์ ไทรคำ, จ. ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:12 น.
ธงฟ้า
36
1
โดย สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
พฤ. ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:22 น.
9
โดย apple, อ. ที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 14:46 น.
ธงฟ้า
62
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
อ. ที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 15:43 น.
10
โดย สากล มานุรัตน์, อ. ที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 10:50 น.
ธงฟ้า
54
1

อ. ที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 15:44 น.
11
โดย enjoy, อ. ที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 21:21 น.
อื่นๆ
61
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พ. ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13:53 น.
12
โดย rada, อา. ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 13:13 น.
สินค้าเกษตร
45
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
จ. ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09:49 น.
13
โดย อัจจิมา, ศ. ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 14:36 น.
อื่นๆ
107
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
อ. ที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10:01 น.
14
โดย วันนา บัวเย็น, พ. ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 07:56 น.
อื่นๆ
69
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พ. ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09:52 น.
15
โดย วินัย, ศ. ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:20 น.
ข่าวสมัครงาน
190
1
โดย กลุ่มการเจ้าหน้าที่
อ. ที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:44 น.
16
โดย nok.paperwork@gmail.com, อ. ที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 21:52 น.
ร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ
208
2
โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด
พ. ที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:21 น.
17
โดย ****, อ. ที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 17:13 น.
194
1
โดย กลุ่มการเจ้าหน้าที่
พ. ที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10:01 น.
18
โดย ปราการ เวชอัศดรกุล [ IP: 101.108.168.178 ], อ. ที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13:42 น.
ร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ
374
1
โดย ประชาสัมพันธ์กรมการค้าภายใน
อ. ที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13:50 น.
19
โดย จูน, อ. ที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10:25 น.
600
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
อ. ที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10:59 น.
20
โดย ธนวันต์ วรธรรม, อ. ที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 14:44 น.
613
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พ. ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 08:28 น.
12345
ตั้งหัวข้อใหม่
หมวดหมู่ :
* หัวข้อคิดเห็น :
* ชื่อ :
อีเมล์ :
* รายละเอียด :
ไฟล์แนบ :
* รหัสภาพ :
แจ้งทางอีเมล์เมื่อมีผู้ตอบ