กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
บริการ | กระดานข่าว
บริการ
กระดานข่าว


หัวข้อความคิดเห็น :
หมวดหมู่ :
119 รายการ
ลำดับหัวข้อคิดเห็นหมวดหมู่อ่านตอบคำตอบล่าสุด
1
โดย เอก, จ. ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:56 น.
ระบบงานชั่งตวงวัด
6
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
จ. ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:10 น.
2
โดย ฐิติ, พ. ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:11 น.
ธงฟ้า
18
1

พฤ. ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:46 น.
3
โดย , ส. ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:56 น.
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
14
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พ. ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:08 น.
4
โดย ศรัทธา, พฤ. ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06:37 น.
ระบบงานชั่งตวงวัด
22
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พฤ. ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:07 น.
5
โดย ณัฐวดร, ส. ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 14:29 น.
ร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ
20
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
จ. ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 08:34 น.
6
โดย , ส. ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 22:08 น.
ธงฟ้า
42
2
โดย สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
ศ. ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 16:18 น.
7
โดย คุณวานิช , ส. ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 13:05 น.
ธงฟ้า
84
1
โดย สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
พฤ. ที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 15:07 น.
8
โดย ป้อม, พฤ. ที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 11:18 น.
อื่นๆ
173
3
โดย กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด
อ. ที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 16:58 น.
9
โดย นภา, จ. ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 11:53 น.
ธงฟ้า
63
1
โดย สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
พฤ. ที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 16:19 น.
10
โดย อลีฟ , ส. ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 21:06 น.
ธงฟ้า
51
1
โดย สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
พฤ. ที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 16:14 น.
11
โดย ธัญณี อนุกูลประเสริฐ, พฤ. ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:06 น.
สินค้าเกษตร
111
1
โดย สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
พ. ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09:31 น.
12
โดย 13osz, อ. ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 23:15 น.
ร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ
117
2
โดย สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ
อ. ที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 16:18 น.
13
โดย นิวส์, อ. ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 05:59 น.
ระบบงานชั่งตวงวัด
105
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์
จ. ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:34 น.
14
โดย superhero, ส. ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 21:26 น.
ร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ
112
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พ. ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:46 น.
15
โดย ร้านค้าธงฟ้า, ส. ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 08:21 น.
ธงฟ้า
148
2
โดย สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
อ. ที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 14:47 น.
16
โดย เอกกี้, ศ. ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 15:00 น.
ธงฟ้า
211
1
โดย สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
พฤ. ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:01 น.
17
โดย กรกิจ, พฤ. ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 00:11 น.
ธงฟ้า
132
1
โดย สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
พฤ. ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:51 น.
18
โดย อนุสรณ์, ศ. ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:05 น.
ข่าวสมัครงาน
172
3
โดย กลุ่มการเจ้าหน้าที่
พ. ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11:44 น.
19
โดย พรพิมล, อ. ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 19:54 น.
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
1652
3
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พ. ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11:38 น.
20
โดย ฟ.การค้า, จ. ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14:35 น.
ธงฟ้า
178
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
อ. ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:48 น.
123456
ตั้งหัวข้อใหม่
หมวดหมู่ :
* หัวข้อคิดเห็น :
* ชื่อ :
อีเมล์ :
* รายละเอียด :
ไฟล์แนบ :
* รหัสภาพ :
แจ้งทางอีเมล์เมื่อมีผู้ตอบ