กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
บริการ | กระดานข่าว
บริการ
กระดานข่าว


หัวข้อความคิดเห็น :
หมวดหมู่ :
100 รายการ
ลำดับหัวข้อคิดเห็นหมวดหมู่อ่านตอบคำตอบล่าสุด
1
โดย ฟ.การค้า, จ. ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14:35 น.
ธงฟ้า
29
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
อ. ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:48 น.
2
โดย สาธุ, ส. ที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 10:46 น.
ระบบงานชั่งตวงวัด
30
2
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พ. ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16:44 น.
3
โดย Rakmanee, อ. ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13:31 น.
ธงฟ้า
38
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พ. ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.
4
โดย ปาริชาต ฉายถวิล, พฤ. ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 15:59 น.
ร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ
73
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
ศ. ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 14:31 น.
5
โดย อังคณา, อ. ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18:07 น.
ธงฟ้า
101
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พฤ. ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:06 น.
6
โดย ลีนา, ศ. ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 21:36 น.
ธงฟ้า
75
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
จ. ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:14 น.
7
โดย ยงยุทธ, พ. ที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 20:07 น.
ธงฟ้า
100
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พฤ. ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:17 น.
8
โดย ภธัน ชายอินทร์, ศ. ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 15:14 น.
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
79
1
โดย สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
อ. ที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 16:17 น.
9
โดย คุณเชย, ศ. ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 19:47 น.
ร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ
134
2
โดย สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ
จ. ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 16:41 น.
10
โดย ตรวจสอบ, อา. ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 22:46 น.
ธงฟ้า
136
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
อ. ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09:49 น.
11
โดย สารเงิน, ศ. ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:02 น.
ธงฟ้า
140
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
ศ. ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:27 น.
12
โดย , จ. ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:16 น.
ธงฟ้า
136
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พฤ. ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:42 น.
13
โดย อภิรัฐ รอดฉ่ำ, พฤ. ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23:31 น.
ธงฟ้า
131
2
โดย สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
พฤ. ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:03 น.
14
โดย บริษัท บริหารจัดการ สามออ จำกัด, พฤ. ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23:14 น.
ธงฟ้า
105
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
ศ. ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:48 น.
15
โดย วุฒิกร ภาระพฤติ, อ. ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:03 น.
ร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ
129
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พ. ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:50 น.
16
โดย สุมาลี ลี่วิรุฬห์, อ. ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:42 น.
ธงฟ้า
120
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พ. ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:48 น.
17
โดย พรรณทิพย์ ไทรคำ, จ. ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:12 น.
ธงฟ้า
1318
1
โดย สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
พฤ. ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:22 น.
18
โดย apple, อ. ที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 14:46 น.
ธงฟ้า
169
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
อ. ที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 15:43 น.
19
โดย สากล มานุรัตน์, อ. ที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 10:50 น.
ธงฟ้า
142
1

อ. ที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 15:44 น.
20
โดย enjoy, อ. ที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 21:21 น.
อื่นๆ
168
1
โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
พ. ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13:53 น.
12345
ตั้งหัวข้อใหม่
หมวดหมู่ :
* หัวข้อคิดเห็น :
* ชื่อ :
อีเมล์ :
* รายละเอียด :
ไฟล์แนบ :
* รหัสภาพ :
แจ้งทางอีเมล์เมื่อมีผู้ตอบ