กรมการค้าภายใน
home
1569
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN

เกี่ยวกับกรม

หน่วยงานในสังกัด

 

 สำนักงานเลขานุการกรม  กองนิติการ
 กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร1  กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร2
 กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด  สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
 สำนักชั่งตวงวัด  สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ
 สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า  สำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าในประเทศ
 สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า  ศูนย์/สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
 กลุ่มตรวจสอบภายใน                                               กลุ่มพัฒนาระบบราชการ

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน