กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
img_BannerMain
ข่าว/ประกาศกรม
icon ข่าวและกิจกรรม   

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการฝึกอบรมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ (Introduction to ISO/ICE 17020:2012) ณโรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี