เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นายสุชาติ สินรัตน์
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

                  วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน บันทึกเทปรายการ "คสช.เดินหน้าประเทศไทย" ณ ตลาดกลางประมูลข้าวสาร บริษัทเขาใหญ่การเกษตร (1999) จำกัด จ.สุพรรรบุรี


ขอเชิญผู้ประกอบการค้าข้าวสาร ร่วมงานจัดประมูลข้าวสาร ครั้งที่ 1/2557 ณ ตลาดกลางประมูลข้าวสารจังหวัดสุพรรณบุรี (บริษัท เขาใหญ่การเกษตร (1999) จำกัด) ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 - 13.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-507-5873 และ 02-547-5419
--ข้อมูลเพิ่มเติม--

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ปี 2556/57 

เรื่อง การหัดลดน้ำหนักความชื้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เมล็ด) ตามมาตรการแทรกแซงราคาตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 

 

--ข้อมูลเพิ่มเติม--

สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ได้ประกาศราคาแนะนำราคาขายปลีกหมูเนื้อแดงไม่ตัดแต่ง/ตัดแต่ง
(เฉพาะเนื้อสะโพก เนื้อไหล่)

กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันตก ไม่เกิน กก.ละ 144 บาท / 156 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่เกิน กก.ละ 145 บาท / 157  บาท
ภาคตะวันออก ไม่เกิน กก.ละ 147 บาท / 159 บาท
ภาคใต้ ไม่เกิน กก.ละ 143 บาท / 154 บาท
ภาคเหนือ ไม่เกิน กก.ละ 145 บาท / 157 บาท

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 - 25 ก.ค. 57 ราคาดังกล่าวไม่รวมถึงหมูเนื้อสัน ทั้งนี้ หากพบเห็นการขายหมูเกินราคาที่กำหนดหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569