เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นายสุชาติ สินรัตน์
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

                  วันที่ 27 มกราคม 2558 นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำมันพืชปาล์ม ณ ห้างเทสโก้โลตัส สาขาพระราม 2 บางขุนเทียน กรุงเทพ