เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นางสาวนพพร ลิ้นทอง
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

                  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นางสาวนพพร ลิ้นทอง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ตรวจติดตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "หนูณิชย์..พาชิม" ณ ร้านครัววันดี ฮาลาลฟูดส์ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ