เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

                  วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และ บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือด้านวัตถุดิบการประกอบอาหารให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ "หนูณิชย์...พาชิม" ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน


ประกาศกรมการค้าภายใน

เรื่อง การประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic และสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์

ภายใต้แนวคิด "ผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้"

รายละเอียดโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร