เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
อธิบดีกรมการค้าภายใน

                  วันที่ 20 เมษายน 2559 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน และผู้บริหารฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา "องค์การคลังสินค้า ครบรอบ 61 ปี" ณ บริเวณชั้น 6 องค์การคลังสินค้า