เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
อธิบดีกรมการค้าภายใน

                  วันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "พัฒนาสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร" ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ปี 2556/57 

เรื่อง การหักลดน้ำหนักความชื้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เมล็ด) ตามมาตรการแทรกแซงราคาตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 

 

--ข้อมูลเพิ่มเติม--