เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นายสมชาติ สร้อยทอง
อธิบดีกรมการค้าภายใน

                  วันที่ 24 เมษายน 2557 นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานประชุมทางไกลกับสำนักงานการค้าภายในจังหวัด เรื่อง "สถานการณ์ราคาสินค้า" ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน


ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

จำนวน 2 อัตรา

 

--ข้อมูลเพิ่มเติม--

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ปี 2556/57

 

เรื่อง การหัดลดน้ำหนักความชื้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เมล็ด) ตามมาตรการแทรกแซงราคาตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57

 

 

--ข้อมูลเพิ่มเติม--

ประกาศ

รับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจค้าพืชไร่เพื่อการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

โดยสามารถยื่นสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมการค้าข้าวและพืชไร่
กรมการค้าภายภายใน กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธ.ค.56 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2507 5718
--ข้อมูลเพิ่มเติม--

สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ได้ประกาศราคาแนะนำราคาขายปลีกหมูเนื้อแดงไม่ตัดแต่ง/ตัดแต่ง
(เฉพาะเนื้อสะโพก เนื้อไหล่)

กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันตก ไม่เกิน กก.ละ 143 บาท / 154 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่เกิน กก.ละ 145 บาท / 157  บาท
ภาคตะวันออก ไม่เกิน กก.ละ 145 บาท / 157 บาท
ภาคใต้ ไม่เกิน กก.ละ 143 บาท / 154 บาท
ภาคเหนือ ไม่เกิน กก.ละ 144 บาท / 156 บาท

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 - 27 เม.ย. 57 ราคาดังกล่าวไม่รวมถึงหมูเนื้อสัน ทั้งนี้ หากพบเห็นการขายหมูเกินราคาที่กำหนดหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569