เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

                  นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน บรรยาย เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแข่งขันทางการค้า" ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 บริษัท มิตซูบิชิอิเลคทริค กันยงวัฒนา จำกัด วันที่ 21 ตุลาคม 2557


ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ปี 2556/57 

เรื่อง การหักลดน้ำหนักความชื้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เมล็ด) ตามมาตรการแทรกแซงราคาตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 

 

--ข้อมูลเพิ่มเติม--