เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
อธิบดีกรมการค้าภายใน

                  วันที่ 27 กันยายน 2557 นางจินตนา ชัยยวรรณาการ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการรักษาระดับราคาข้าวเปลือกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร" ณ โรงแรมเซอร์ เจมส์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี


ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ปี 2556/57 

เรื่อง การหักลดน้ำหนักความชื้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เมล็ด) ตามมาตรการแทรกแซงราคาตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 

 

--ข้อมูลเพิ่มเติม--