เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
อธิบดีกรมการค้าภายใน

                  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน" ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์