เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

                  วันที่ 27 มิถุนายน 2559 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดการสัมมนา "โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ให้มีมาตรฐานระบดับสากล" ณ ห้อง Richmond Ballroom 2 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี