เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
กรมการค้าภายใน

                  วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมการค้าภายใน ร่วมกิจกรรม "วันพาณิชย์ ปี 2557" ณ ห้องประชุม ชั้น 12 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ


ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ปี 2556/57 

เรื่อง การหัดลดน้ำหนักความชื้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เมล็ด) ตามมาตรการแทรกแซงราคาตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 

 

--ข้อมูลเพิ่มเติม--

สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ได้ประกาศราคาแนะนำราคาขายปลีกหมูเนื้อแดงไม่ตัดแต่ง/ตัดแต่ง
(เฉพาะเนื้อสะโพก เนื้อไหล่)

กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันตก ไม่เกิน กก.ละ 143 บาท / 154 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่เกิน กก.ละ 143 บาท / 154  บาท
ภาคตะวันออก ไม่เกิน กก.ละ 145 บาท / 157 บาท
ภาคใต้ ไม่เกิน กก.ละ 143 บาท / 154 บาท
ภาคเหนือ ไม่เกิน กก.ละ 144 บาท / 156 บาท

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 -23 ส.ค. 57 ราคาดังกล่าวไม่รวมถึงหมูเนื้อสัน ทั้งนี้ หากพบเห็นการขายหมูเกินราคาที่กำหนดหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569