ผู้บริโภคยุคใหม่ "ฉลาดซื้อประหยัดใช้"

ปิดหน้าต่าง
เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นายสุชาติ สินรัตน์ และ นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

                  วันที่ 16 กันยายน 2559 นายสุชาติ สินรัตน์ และ นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 รางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร