เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

                  วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "กฎหมายค้าปลีกและกฎหมายแข่งขันทางการค้า" ณ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพฯ


ขอเชิญผู้ประกอบการค้าข้าวสาร ร่วมงานจัดประมูลข้าวสาร ครั้งที่ 2/2557 ณ ตลาดกลางประมูลข้าวสารจังหวัดสุพรรณบุรี (บริษัท เขาใหญ่การเกษตร (1999) จำกัด) ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 13.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-507-5873 และ 02-547-5419

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ปี 2556/57 

เรื่อง การหัดลดน้ำหนักความชื้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เมล็ด) ตามมาตรการแทรกแซงราคาตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 

 

--ข้อมูลเพิ่มเติม--