เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นางสาวชุติมา บุญยประภัศร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

                  วันที่ 5 ตุลาคม 2558 นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณืชย์ ตรวจสอบภาวะการค้าและราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาดศิริชัย และ บริษัท บางบอนซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (ค้าส่ง)


ประกาศผลการประกวดแบบตราสัญลักษณ์

เครื่องหมายรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ

ชนะเลิศ นายกิตติบดี บัวหลวงงาม
รองชนะเลิศ            นางสาวทัชชญา ธีระธนะโชติ         
ชมเชย นางสาวนรัชชา เส็งเจริญ

 

         ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรายอื่น มารับผลงานคืนได้ที่สำนักชั่งตวงวัด 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โทรสอบถาม 02-547-4348