เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

                  นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ "ทุนสานฝัน เพื่อลูกหลานโชวห่วย" ณ บริเวณหน้าร้าน 7-11 สายเมืองใหม่ ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ชลบุรี วันที่ 27 มีนาคม 2558