เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

                  วันที่ 29 กันยายน 2558 นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลกระทบ AEC ต่อสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ณ ห้องประชุม Cattleya 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ


ประกาศผลการประกวดแบบตราสัญลักษณ์

เครื่องหมายรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ

ชนะเลิศ นายกิตติบดี บัวหลวงงาม
รองชนะเลิศ            นางสาวทัชชญา ธีระธนะโชติ         
ชมเชย นางสาวนรัชชา เส็งเจริญ

 

         ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรายอื่น มารับผลงานคืนได้ที่สำนักชั่งตวงวัด 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โทรสอบถาม 02-547-4348