เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
อธิบดีกรมการค้าภายใน

                  วันที่ 2 กันยายน 2557 นางจินตนา ชัยยวรรณาการ อธิบดีกรมการค้าภายใน บันทึกเทปรายการ THAI@5 เรื่อง "แนวทางการพัฒนาการค้าภายในประเทศ" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ณ บริษัท เจซี บรอดคาทซ์ จำกัด ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า จ.นนทบุรี


ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ปี 2556/57 

เรื่อง การหัดลดน้ำหนักความชื้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เมล็ด) ตามมาตรการแทรกแซงราคาตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 

 

--ข้อมูลเพิ่มเติม--

สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ได้ประกาศราคาแนะนำราคาขายปลีกหมูเนื้อแดงไม่ตัดแต่ง/ตัดแต่ง
(เฉพาะเนื้อสะโพก เนื้อไหล่)

กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันตก ไม่เกิน กก.ละ 140 บาท / 151 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่เกิน กก.ละ 140 บาท / 151  บาท
ภาคตะวันออก ไม่เกิน กก.ละ 143 บาท / 154 บาท
ภาคใต้ ไม่เกิน กก.ละ 143 บาท / 154 บาท
ภาคเหนือ ไม่เกิน กก.ละ 143 บาท / 154 บาท

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 - 7 ก.ย. 57 ราคาดังกล่าวไม่รวมถึงหมูเนื้อสัน ทั้งนี้ หากพบเห็นการขายหมูเกินราคาที่กำหนดหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569