เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
อธิบดีกรมการค้าภายใน

                  ตรวจสอบสินค้าหอมหัวใหญ่และกระเทียม ณ ตลาดไท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ 5 มีนาคม 2558