กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาววาสนา อยู่ดี

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแล และพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

  โครงสร้างบุคลากร  
ผู้อำนวยการ
นางสาววาสนา อยู่ดี
ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
เจ้าหน้าที่
นางสาวอรอุมา ศรสำเร็จ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
นางลำพอง แย้มสรวล
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นายศุภรักษ์ เจริญรักษ์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานขับรถยนต์
นายสมศักดิ์ นฤภัย
พนักงานขับรถยนต์
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ