กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาววาสนา อยู่ดี

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแล และพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

  ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน  

ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนงาน

  1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบตลาด การตลาดและมาตรฐานทางการค้า
  2. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
  3. การสร้างความเป็นธรรมด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ และลดภาระค่าครองชีพในสินค้าที่จำเป็น
  4. เสริมสร้างมาตรฐานการชั่งตวงวัดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนการค้าให้เข้มแข็งและเป็นธรรม
  5. กำกับและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
  6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเป็นเลิศ
drug coupons prostudiousa.com prescription drugs discount cards
canada drug pharmacy coupon discount prescription coupons lilly coupons for cialis
lamisil spray rg-group.com lamisil crema precio
adalat sony tv rileytech.net adalat cc
cialis coupon 2015 coupons for drugs cialis discount coupons online
cialis discount coupons online cialis coupon free cialis coupon codes
coupons for prescription medications ouralfreton.co.uk coupons cialis
norfloxacin dose diarrhoea norfloxacin dose diarrhoea norfloxacin dose child
duphaston tablete duphaston tablete duphaston
how do abortion pill work abortion pill recovery having an abortion
free coupon for cialis 2015 cialis coupon cialis trial coupon
viagra viagra viagra pret
amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin
abortion procedure the abortion pill cost information about abortion pill
duphaston iskustva duphaston tablete duphaston tablete
cialis discount coupon printable cialis coupon free cialis coupon 2016
facts on abortion pill albayraq-uae.com teenage abortion pill
discount coupons for cialis cialis coupon free coupon for prescriptions
dilation and curettage surgery video how to terminate an early pregnancy at home vacuum for abortion
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete duphaston tablete
addyi addyi fda addyi suomi
prescription drugs discount card prescription drug coupons printable free prescription discount cards
vermox pret blog.pragmos.it vermox pret
neurontin gabapentin f6finserve.com neurontin 400
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ