กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง

นายเทพภิญโญ โคตรนนท์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการชั่งตวงวัด
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง

  ทะเบียนต้นแบบเครื่องชั่ง  
ทะเบียนส่วนประกอบเครื่องชั่งที่เป็นส่วนชั่งน้ำหนัก

 

ลำดับที่ บริษัท / ห้างฯ เครื่องหมายการค้า เครื่อง / รุ่น
1 บริษัท  เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด   METTLER  TOLEDO JAGXTREME
    METTLER  TOLEDO 8142
    METTLER  TOLEDO 8142PRO(7)
    METTLER  TOLEDO 8142PRO(8)
    METTLER  TOLEDO 8530
    METTLER  TOLEDO 8530Cougar
    METTLER  TOLEDO King Bird
    METTLER  TOLEDO IND310
    METTLER  TOLEDO IND560
    METTLER  TOLEDO IND570
    METTLER  TOLEDO IND780
    METTLER  TOLEDO IND246
    METTLER  TOLEDO IND246 POWERCELL
    METTLER  TOLEDO IND236
    METTLER  TOLEDO IND231
2 บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่นอินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด COMMANDOR HP-01B
    COMMANDOR HP-10A
    COMMANDOR HP-10D
    COMMANDOR HP-01C
    COMMANDOR HP-02B
    COMMANDOR HP02-PC
    COMMANDOR HP-03
    COMMANDOR HP-05
    COMMANDOR HP-05K
    COMMANDOR HP-05KD
    COMMANDOR HP-06
    COMMANDOR HP-06 D
    COMMANDOR HP-08
    COMMANDOR HP-08M
    COMMANDOR HP-08D
    COMMANDOR HP-09
    COMMANDOR HP-09D
    MATRATHARN SCALES MS-08
    WEIGH TECH SK-01
    WEIGH TECH SK-02C
    WEIGH TECH SK-03D
    WORLD TECH IT-01D
    WORLD TECH IT-01M
    WORLD TECH IT-02M
    FIL TEC SK-11
    WEIGH TECH CT-02
    WEIGH TECH CT-02M
    RAMMER 590T
    ACURA ST-01
    NGUAN HONG LEE NHL-01
    NGUAN HONG LEE NHL-05
    NGUAN HONG LEE NHL-05K
    NGUAN HONG LEE NHL-06
    SIS SIS-888
    SIS SIS-444
    SIS SIS-555
    SIS SIS-999
    PHOE NIX PX-210
    PHOE NIX PX-210 K
    KUMAMOTO KM-03D
    PHOEINX PX-210
    PHOEINX PX-210K
    SCV 171A
    SCV 171Pro
    MaxPro MP-11
    SIS SIS888Pro
    SEIDO X1
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัดลิเนียอินทรูเม้นท์ LINEAR PM02
    LINEAR PM02 (M)
    LINEAR PM05
    LINEAR PM5S
    LINEAR PM05 (M)
    LINEAR PM7
    LINEAR PM7 (M)
    LINEAR PM9
    LINEAR PM9 (M)
    LINEAR SRS 03
    LINEAR SRS03 (M)
    LINEAR SRS09
    LINEAR SRS-10
    LINEAR R-Bule
    LINEAR R-Bule(M)
    LINEAR WEIGHT BASE-C
    LINEAR WEIGHT BASE-S
    LINEAR NANO
    LINEAR NANO  (M)
    LINEAR K-1
    LINEAR PI-01
    LINEAR SI-01A
    LINEAR PM-19A
    LINEAR SK-02C
    LINEAR PM-20D
    K.C.SCALE KC-19M
    K.C.SCALE KC-85M
    LINEAR KC-95A
    KOSUMO MG-911A
    KOSUMO MG-911D
4 บริษัท ไทยเครื่องชั่ง  จำกัด  DIGI DI-81
    DIGI DI-80
    DINI ARGEO DFWL
    DINI ARGEO 3590ET
    DINI 3590EGT8
    RICE-LAKE IQ-355
    RICE-LAKE IQ+310A
    RICE-LAKE IQ+800
    RICE-LAKE IQ+810
    RICE-LAKE 480
    HERO TR-19
    SARTQRIUS X3S
    Minebea intec X3 (เพิ่ม Port RS232)
    RICELAKE 680
    CHAMPION TR-01
5 บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด CARDINAL 205
    CARDINAL 210
    CARDINAL 220
    CARDINAL 225
    CARDINAL 777
    CARDINAL 788
    AND AD4329
    MINEBEA INTEC MAXXIS5 PR 5900
    MINEBEA INTEC Combics 1
    MINEBEA INTEC X3 (PR5410)
    MINEBEA INTEC MIS 1 - Midrics 1
    MINEBEA INTEC X3 (PR5410)_Version 2
    MINEBEA INTEC X3 (PR5410 DIGITAL)
6 บริษัท ที เอ็ม เอส  เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด AVERYWEIGHTRONIX E1205
    AVERYWEIGHTRONIX E1210 
    AVERYWEIGHTRONIX E1210 D
    AVERYWEIGHTRONIX L117EX
    AVERYWEIGHTRONIX L215
    AVERYWEIGHTRONIX L217EX
    AVERYWEIGHTRONIX L240
    AVERYWEIGHTRONIX 1310
    AVERYWEIGHTRONIX E1105
    AVERYWEIGHTRONIX ZM510
    AVERYWEIGHTRONIX E1110
    AVERYWEIGHTRONIX ZM510 v.3-ZB210
    AVERYWEIGHTRONIX ZM510 v.1-ZB210
7 บริษัท เบอลี่ยุคเกอร์  จำกัด  FAIRBANKS IND-F2500-F1
    FAIRBANKS IND-F2500-F2
    FAIRBANKS FB2550
    FAIRBANKS FB2560
    FAIRBANKS FB350
8 บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนล  แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด KUBOTA KS-C200B
    KUBOTA KL-D7200
9 บริษัท พรีมา  อินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด KUBOTA KS-C7200
    KUBOTA KL-D1001
    KUBOTA KL-D1000
10 บริษัท แกรนด์ อินเตอร์สเกล จำกัด  AND AD-4329
11 บริษัท ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จำกัด AND AD-4407
    RICE-LAKE IQ-355
    RICE LAKE IQ+710-2B
12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรเทพ จำกัด AND AD-4321A
13 บริษัท ยูนิเวอร์แซล เยนเนอรัล อิควิปเม้นท์ จำกัด LEON LD-5218
    LEON LD-5204
    LEON I200M-S
    LEON D-500N
    LEON 2000-GXD
    REVER TRANSDOCERS VT-300
    REVER TRANSDOCERS VT-200
    PRECIA MOLEN I200B
14 บริษัท อินเตอร์เวท ซิสเท็ม จำกัด RINSTRUM RANGER5000
15 บริษัท สเกลส์เซ็นเตอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด RICE-LAKE IQ+355 2B
16 บริษัท โปเซสออโตเมชั่น จำกัด MOLEN 2000 WD
17 นายรังสรรค์ แสงจินดาวงษ์ ( ห้างหุ้นส่วนจำกัดง่วนไช่หลี ) TRANSMATE C-555
    TRANSMATE C-555 N
    TRANSMATE C-555 N2
    TRANSMATE T-4700
    TRANSMATE T-4700 N2
    TRANSMATE T-4700 V2
    TRANSMATE Y-2000
    TRANSMATE Y-2000 N2
    PENUI QDI-30
    CAS CI-2001 -AS
    CAS NT-501A
    TRANSMATE C-7000/M7-000
    TRANSMATE C-5000/M-5000
    TRANSMATE C-7000 N2
    BENUI NPI-8001
    TRANSMATE NPI-888
    BENUI NPI-300
18 บริษัท ฮอลลิวูด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด MASSLOAD M2000D
19 บริษัท เคเคดับบลิว อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด FLINTEC FT-11
    FLINTEC FT-11D
20 บริษัท บราโนเทค จำกัด FLINTEC FT-11
    FLINTEC FT-11D
    FLINTEC BX1
    BAYKON BX23
    BAYKON BX23D
    FLINTEC BX1D
21 บริษัท เอส เค เครื่องชั่ง จำกัด FLINTEC FT-11
    FLINTEC FT-111(D)
    FLINTEC FT-11D
22 บริษัท โป ซ่า เอนจิเนียริง เมเชอร์เมนต์ จำกัด FLINTEC FT-11
    FLINTEC FT-11D
23 บริษัท ซาร์โทเรียส เมคคาทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด  SARTORIUS PR-5510
    SARTORIUS PR-5410
    SARTORIUS MIDE
24 บริษัท เพอร์เฟค สเกล จำกัด METTLER  TOLEDO IND246
25 บริษัท เค.พี.ที. แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด INDICATOR AD-4329
26 บริษัท เจอีซี เทคโนโลยี จำกัด KUBOTA KSC-7300
    KUBOTA KLD-1000S
27 บริษัท วีที เทพอำนวย จำกัด Tan Scale COUGAR
    Real Galaxy
28 บจ.เอส พี ซี แมคคาทรอนิคส์ SARTORIUS X3 (PR5410)
29 บจ.ไทย คามาโจ KAMACHO M-300D
30 บจ.เคเอ็มยู เทคโนโลยี่ DINI ARGEO DFW
    DINI ARGEO 3590EXT
    DINI ARGEO 3590E
31 มาตรฐานเซอร์วิสกรุ๊ป NMB CSD-904
    SARTORIUS Midrics 1
32 บจ.จี.ไอ.อินดัสทรี JINMAIKEJI TCS20000
    DINI ARGEO 3590ED
33 บจ.ไอที อินเตอร์สเกล CAS CI-200
34 บจ.เอฟไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด KELI D2008F
35 บริษัท โอเฮ้าส์อินโดไชน่า จำกัด OHAUS T72XW
36 บจ.สหวิทย์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส Dini Argeo 3590EGT
37 บจ.ดิจิตอล สเกล และเอ็นจิเนียริ่ง TIGER TTA-01
    CAS CI-200D
    TIGER TTA-01D
38 บจ. จีเนียสดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนี่ยริ่ง GENIX GX2000T
    GENIX SLM
39 บริษัท อินเตอร์เทค อินนิเชียล จำกัด ZONJLI DZ2008-1EP
40 บริษัท เดอะ สเกล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด UTIL CELL MATRIX II
41 บริษัท ไดนาเวท (ประเทศไทย) จำกัด DYNAWEIGHT DW8212D
42 บริษัท ไทยไพโรไลซิส จำกัด YAOHUA XK3109-A9
43 บริษัท สเกล เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด Minebea Maxxis4
44 หจก.มาตรฐานเครื่องชั่ง Matartharn D2008
    Matartharn MAT8000
    Matartharn MAT9000
45 บริษัท แกมเมอร์เทค จำกัด DYNAWEIGHT DW8212AS
46 บริษัท อมตะสเกล จำกัด YAMATO EDI-2200D
47 บจ.สิงห์ไทย สตีล KEJIE WEIGHING ORMT-J2000DA+M

 

 

     
จำนวนผู้เข้าชม 1329 ครั้ง วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ