กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง

นายเทพภิญโญ โคตรนนท์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการชั่งตวงวัด
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง

  ดาวน์โหลด  
แบบรายงานการตรวจสอบความสอดคล้องกันของเครื่องชั่ง ส่วนชั่งน้ำหนัก และส่วนส่งผ่านน้ำหนัก
แบบแจ้งรายละเอียดให้ตรวจสอบต้นแบบส่วนประกอบของเครื่องชั่งรถยนต์
แบบแจ้งรายละเอียดให้ตรวจสอบต้นแบบเครื่องชั่ง
แบบแจ้งตรวจสอบส่วนประกอบเครื่องชั่งที่เป็นส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก
แบบแจ้งตรวจสอบส่วนประกอบเครื่องชั่งที่เป็นส่วนชั่งน้ำหนัก
คู่มือสำหรับประชาชน : การตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่ง และตุ้มน้ำหนัก [N]
คู่มือสำหรับประชาชน : การตรวจสอบให้คำรับรองและตรวจสอบความเที่ยงเครื่องวัดความชื้นข้าว [N]
คู่มือสำหรับประชาชน : การตรวจสอบความเที่ยงตุ้มน้ำหนัก [N]
คู่มือสำหรับประชาชน : การตรวจสอบเพื่อติดแถบผนึกแสดงการยกเว้นการให้คำรับรองส่วนประกอบของเครื่องชั่ง [N]
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ