ทดสอบ

นางสาวเมรินี โมรมัต

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแล และพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

 

ดาวน์โหลด

Download

   เกี่ยวกับหน่วยงาน  
bullet โครงสร้าง
bullet ภารกิจ
bullet โครงสร้างบุคลากร
bullet ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน

ภารกิจ
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ราคาและสถานการณ์การตลาด และติดตามภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบและแนะนำ ชี้แจง การรับแจ้งความนำจับ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ตลอดจนดำเนินการตามกฎหมายและเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืน
 2. การเสริมสร้างจริยธรรมและมาตรฐานทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจ
 3. สร้างเครือข่ายผู้บริโภค ส่งเสริมผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง ประสาน สนับสนุน และดำเนินการจำหน่ายสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
 4. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม พฤติกรรมทางการค้า ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุกข์ และวิเคราะห์ ให้ความเห็นเพื่อสนับสนุนการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ ภาวการณ์ผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์เตือนภัย เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการดำเนินมาตรการด้านการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่
 6. ส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อการเก็บรักษาและกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค และพัฒนามาตรฐานการให้บริการโลจิสติกด้านการตลาดภายในประเทศ
 7. กำกับดูแลประกอบธุรกิจค้าข้าว คลังสินค้า ไซโลและห้องเย็นให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 8. ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดหาและขยายช่องทางการตลาด เพื่อกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
 9. ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับราคาและการตลาด รวมทั้งกฎหมายในความรับผิดชอบ
 10. ดำเนินงานในฐานะฝ่ายเลขานุการและ/หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานกับคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินตามนโยบายและมาตรการข้าว การประชุมคณะอนุกรรมการ ตลอดจนเสนอแนะทางการแก้ปัญหาสินค้าข้าวในระดับพื้นที่จังหวัด
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

canada drug pharmacy coupon discount prescription coupons lilly coupons for cialis
loperamide fk loperamide eg loperamide 2mg
tadalafil 20 mg site tadalafilo
etodolac 400 mg blog.onlinedelivery.in etodolac alcohol
kamagra wikipedia davidspot.com kamagra wirkung
cialis coupons online iscsi.com cialis coupons and discounts
ventolin efectos secundarios read ventolin vademecum
aerius posologie aerius sirop aerius avis
vermox vermox mikor hat vermox pret
pentasa granulat damske.com pentasa
abortion clinics in houston tx rubinetteriemariani.it abortion pill cost
crestor copay card amres.nl price of crestor 20 mg
neurontin alkohol zygonie.com neurontin cena
lilly coupons for cialis lilly cialis coupon cialis coupon lilly
lamisil 1 lamisil cream lamisil crema
discount coupons for cialis slb-coaching.com coupon for prescriptions
clomid proviron pct blog.lakerestoration.com clomid
addyi avonotakaronetwork.co.nz addyi suomi
cialis 20 tymejczyk.com cialis tablet
cialis 20 cialis tablet cialis
clomid testosterone clomid proviron pct clomid testosterone
acetazolamide 250 mg tablets acetazolamide spc acetazolamide 250 mg tablets
 
      
กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดจันทบุรี
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-322019, 313323
โทรสาร : 039-322019 , 313323
อีเมล : chan@dit.go.th ,ditchan@hotmail.co.th
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
02710
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ