สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา

นายโกสิต จันทระ

หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา

  ตรวจสอบวันนัดตรวจให้คำรับรอง  
จังหวัด :
วันที่ยื่นขอ -
ประเภทมาตรวัด :
เลขที่ใบคำขอ :
ผู้ยื่นคำขอ :
จำนวน 16 รายการ
คิวที่ใบคำขอเลขที่ข้อมูลผู้ยื่นคำขอค่าธรรมเนียม
1 34030765/2565
ว.183/65
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท ทัทซูโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
1/8 ม.3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : Susco ละงู
ที่ตั้ง : ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
วันที่ยื่น : 13 กันยายน 2565
วันที่นัดตรวจ : 27 กันยายน 2565
ชื่อผู้ตรวจ :
500.00
2 34030799/2565
ว.189/65
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท ทัทซูโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
1/8 ม.3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : PTT สน.ปตท.หาดใหญ่ใน (ขาออก)
ที่ตั้ง : ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วันที่ยื่น : 16 กันยายน 2565
วันที่นัดตรวจ : 27 กันยายน 2565
ชื่อผู้ตรวจ :
1000.00
3 34030727/2565
ว.172/65
ผู้ยื่นคำขอ : นาย จิตศักดา ศรีใหม่
353/1 ม.3 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานที่ตรวจ : บริษัท ซอฟา ปิโตรเลียม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่ตั้ง : ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
วันที่ยื่น : 28 สิงหาคม 2565
วันที่นัดตรวจ : 30 กันยายน 2565
ชื่อผู้ตรวจ :
9500.00
4 34030754/2565
ว.179/65
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท โฟลว์โก้ จำกัด
254 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
สถานที่ตรวจ : PTT เซ้าท์เธิร์นโลจิสติกส์ (2009) สาขา 3
ที่ตั้ง : ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
วันที่ยื่น : 9 กันยายน 2565
วันที่นัดตรวจ : 30 กันยายน 2565
ชื่อผู้ตรวจ :
8000.00
5 34030764/2565
ว.182/65
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท โฟลว์โก้ จำกัด
254 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
สถานที่ตรวจ : ESSO ผ่องพรรณแข เซ็นเตอร์ (หาดใหญ่)
ที่ตั้ง : ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
วันที่ยื่น : 12 กันยายน 2565
วันที่นัดตรวจ : 30 กันยายน 2565
ชื่อผู้ตรวจ :
11000.00
6 34030673/2565
ว.157/65
ผู้ยื่นคำขอ : นาย จิตศักดา ศรีใหม่
353/1 ม.3 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานที่ตรวจ : ห้า ส บริการ
ที่ตั้ง : ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
วันที่ยื่น : 10 สิงหาคม 2565
วันที่นัดตรวจ : 30 กันยายน 2565
ชื่อผู้ตรวจ :
2000.00
0 34030752/2560
ว.182/60
ผู้ยื่นคำขอ : นาย สมคิด บุญธรรม
28/2 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270
สถานที่ตรวจ : สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จำกัด
ที่ตั้ง : ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270
วันที่ยื่น : 24 ตุลาคม 2560
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
500.00
0 34030900/2563
ว.208/63
ผู้ยื่นคำขอ : นาย ชยุตรา สืบสาย
115/2 ม.11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานที่ตรวจ : หจก.สยามโปรเกรสปิโตรเลียม
ที่ตั้ง : ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
วันที่ยื่น : 17 พฤศจิกายน 2563
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
5000.00
0 34030901/2563
ว.207/63
ผู้ยื่นคำขอ : นาย ชยุตรา สืบสาย
115/2 ม.11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานที่ตรวจ : หจก.ระโนดปิโตรเลียม
ที่ตั้ง : ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
วันที่ยื่น : 17 พฤศจิกายน 2563
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
8000.00
0 34031011/2564
ว.285/64
ผู้ยื่นคำขอ : นาย ภัฏ วิกานต์กมล
114/2 ม.15 ถ.โคกเมา-ดินลาน ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
สถานที่ตรวจ : หจก.รัตนจำนงค์ พานิชย์
ที่ตั้ง : ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา
วันที่ยื่น : 24 พฤศจิกายน 2564
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
1000.00
0 3430080/2556
ว.061/56
ผู้ยื่นคำขอ : นาย สมคิด แก้วด้วง
104 ม.10 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานที่ตรวจ : หจก.สหเกษตรปิโตรเลียม
ที่ตั้ง : ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
วันที่ยื่น : 18 มีนาคม 2556
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
150.00
0 34030645/2560
ว.159/60
ผู้ยื่นคำขอ : นาย โผน ขวัญสุด
64 ม.8 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานที่ตรวจ : นายโผน ขวัญสุด
ที่ตั้ง : ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
วันที่ยื่น : 14 กันยายน 2560
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
1000.00
0 34030427/2565
ว.093/65
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
188-190 ม.5 ถ.กาญจนวนิช ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
สถานที่ตรวจ : บริษัท ท้อปโกลฟเมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด /สข.0001-45 /สข.0036-55 /NSK
ที่ตั้ง : ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
วันที่ยื่น : 6 มิถุนายน 2565
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
250.00
0 34030692/2562
ว.160/62
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เพอร์เฟ็ค แก๊ส แอนด์ ออย ซัพพลาย จำกัด
38 ซ.คู้บอน 6 แยก 2-1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
สถานที่ตรวจ : วิสาหกิจชุมชนพลังเพื่อสังคมสงขลา
ที่ตั้ง : ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
วันที่ยื่น : 25 กันยายน 2562
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
500.00
0 34030092/2563
ว.024/63
ผู้ยื่นคำขอ : นาย จิตศักดา ศรีใหม่
353/1 ม.3 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานที่ตรวจ : สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จำกัด
ที่ตั้ง : ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270
วันที่ยื่น : 3 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
500.00
0 34030060/2565
ว.018/65
ผู้ยื่นคำขอ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวลอยสตูล
172 ม.6 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
สถานที่ตรวจ : หจก.ดาวลอยสตูล
ที่ตั้ง : ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
วันที่ยื่น : 18 มกราคม 2565
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
250.00
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ