สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา

นายโกสิต จันทระ

หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา

  ภารกิจ  

สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน

มีบทบาทหน้าที่ตาม พ.ร.บ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ดังนี้

 

คุ้มครองผู้บริโภค

กำกับดูแลการประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า ซ่อมแซมและขายเครื่องชั่งตวงวัดรวมทั้งการประกอบการประกอบธุรกิจให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด ซึ่งผู้ที่จะดำเนินธุรกิจดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ต้องยื่นขอใบประกอบธุรกิจต่อสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา

 

 

ตรวจให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในทางพาณิชยกิจ เก็บค่าธรรมเนียม เก็บภาษี และที่ให้บริการ เช่น เครื่องชั่งใน ตลาดสด ร้านค้า ซุบเปอร์มาเก็ต มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการ เป็นต้น 

สำรวจตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งตวงวัดในระหว่างการใช้งานตามข้างต้น

 

 

 

ตรวจสอบการแสดงปริมาณสุทธิของสินค้าหีบห่อ และตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ เช่น ที่โรงงานบรรจุ ในซุปเปอร์มาเก็ต เป็นต้น

 

 

 

 

คุ้มครองเกษตรกร

เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบเครื่องชั่งที่ใช้สำหรับรับซื้อผลิตผลทางเกษตรในฤดูซื้อขาย เป็นพิเศษ เช่น 
- โรงสีข้าว 
- สถานที่รับซื้อพืชไร่
- โรงงานอุตสาหกรรม
- สหกรณ์การเกษตร

 

drug coupons open prescription drugs discount cards
distroller click distroller
euthyrox 100 euthyrox 112 euthyrox 88
amoxil 125 amoxilan amoxil 125
metronidazole chien metronidazole ovule metronidazole
abortion clinic atlanta abortion definition medical abortion cost
lilly coupons for cialis cialis free sample coupons cialis coupons printable
dexamethasone dosage dexamethasone suppression test results dexamethasone mechanism of action pdf
vermox vermox prospect vermox pret
what is abortion pill how much does an abortion pill cost average cost of abortion
vermox spc vermox vermox alkohol
acetazolamide cerebral edema partickcurlingclub.co.uk acetazolamide cerebral edema
amoxicilline achi-kochi.com amoxicillin nedir
facts on abortion pill early abortion pill options abortion pill procedures
feldene flas mcmurray.biz feldene gel precio
having an abortion abortion pill process different types of abortion pill
early pregnancy termination pill amres.nl abortion in clinic
about abortion pill activeslo.com information about abortion pill
abortion pill online abortion pill cost abortion pill video
vermox pret vermox prospect vermox pret
how do i tell my story dilation and curettage miscarriage dilatation and curettage hysteroscopy
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ