สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา

นายโกสิต จันทระ

หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา

  โครงสร้างบุคลากร  
หัวหน้าสำนักงาน
นายโกสิต จันทระ
หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา
โทรศัพท์ 081-8982569, 074-311899  โทรสาร 074-326954
e-mail : songkhla@cbwmthai.org, songkhla.wm@gmail.com
เจ้าหน้าที่
นายจำรัส เกลี้ยงแก้ว
เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดชำนาญงาน
โทรศัพท์ 074-311899  โทรสาร 074-326954
e-mail : songkhla.wm@gmail.com
นายอำนาจ นะแก้ว
เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดชำนาญงาน
โทรศัพท์ 074-311899  โทรสาร 074-326954
e-mail : songkhla@cbwmthai.org, songkhla.wm@gmail.com
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาววิมลพรรณ เชื้อทหาร
พนักงานธุรการและการเงิน
โทรศัพท์ 074-311899  โทรสาร 074-326954
e-mail : songkhla@cbwmthai.org, songkhla.wm@gmail.com
นายเฉลิมพงศ์ อุตโร
พนักงานชั่งตวงวัดชั้น 1
โทรศัพท์ 074-311899  โทรสาร 074-326954
e-mail : songkhla@cbwmthai.org, songkhla.wm@gmail.com
นางสาววรรวรา โส๊ปโต๊ะหมัด
พนักงานชั่งตวงวัดชั้น 1
โทรศัพท์ 074-311899  โทรสาร 074-326954
e-mail : songkhla@cbwmthai.org, songkhla.wm@gmail.com
พนักงานขับรถ
นายพนม สุวรรณโณ
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
โทรศัพท์ 074-311899  โทรสาร 074-326954
e-mail : songkhla@cbwmthai.org, songkhla.wm@gmail.com
นายบุญศักดิ์ สุโขธนัง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ 074-311899  โทรสาร 074-326954
e-mail : songkhla.wm@gmail.com
นายอมร อุตโร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
โทรศัพท์ 074-311899  โทรสาร 047-326954
e-mail : songkhla@cbwmthai.org, songkhla.wm@gmail.com
นายบัญชา ขุนนุ้ย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
โทรศัพท์ 074-311899  โทรสาร 074-326954
e-mail : songkhla@cbwmthai.org, songkhla.wm@gmail.com
พนักงานบริการทั่วไป
นางสาวภิชญาพร ณ ลำปาง
พนักงานบริการทั่วไป
โทรศัพท์ 074-311899  โทรสาร 074-326954
e-mail : songkhla@cbwmthai.org, songkhla.wm@gmail.com
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ