สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา

นายโกสิต จันทระ

หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา

  คลังความรู้  
สิ่งที่ควรรู้สำหรับผู้บริโภค
สินค้าหีบห่อคืออะไร?
ปัจจุบันสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่จะจัดจำหน่ายในลักษณะการบรรจุหีบห่อหรือเรียกอีกอย่างว่าสินค้าบรรจุภัณฑ์ ถือได้ว่าสินค้าหีบห่อเป็นสินค้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริโภค ตามความหมายของคำว่า “สินค้าหีบห่อ” ก็คือ สินค้าที่ได้รับการบรรจุหรือมีสิ่งหุ้มห่อ ซึ่งเจตนาจะซื้อ ขาย หรือจำหน่ายกันตามปริมาณที่บรรจุหรือหุ้มห่อไว้นั้น ไม่ว่าจะซื้อ ขาย หรือจำหน่ายสิ่งที่ใช้บรรจุ หรือสิ่งหุ้มห่อด้วยหรือไม่ก็ตาม เช่น น้ำมันพืชบรรจุขวด ก๊าซหุงต้มบรรจุถัง นมบรรจุกระป๋องหรือกล่อง ยาสีฟันบรรจุในหลอด หรืออาหารสดจำพวกเนื้อสัตว์ ผักผลไม้ที่บรรจุในภาชนะพร้อมขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น
 
ความสำคัญของการแสดงค่าปริมาณสุทธิ
ในปัจจุบัน ตามท้องตลาดมีสินค้าต่างๆ มากมายจำหน่ายในรูปแบบของการบรรจุหีบห่อให้เราได้เลือกอุปโภค บริโภค เราในฐานะผู้บริโภคจึงควรทราบถึงประโยชน์ของการแสดงปริมาณสุทธิว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ทราบถึงปริมาณที่บรรจุว่ามีจำนวนเท่าใดและต้องครบถ้วนตามที่แสดงปริมาณไว้
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 หน่วยงานหลักที่กำกับดูแลเพื่อให้สินค้าต่างๆ ที่บรรจุหีบห่อเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามปริมาณที่แสดงไว้คือ สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดสงขาเป็นหน่วยงานภูมิภาคของ สำนักชั่งตวงวัด ที่กำกับดูแลสินค้าหีบห่อในพื้นที่ภาคใต้4จังหวัด
 
การตรวจสอบ
เพื่อให้การดูแลเป็นอย่างเรียบร้อย ทางศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสินค้าหีบห่อตามโรงงานผู้ผลิต ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีกทั่วไป การตรวจสอบจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ เพื่อตรวจสอบว่าปริมาณสุทธิที่บรรจุตามค่าที่แสดงไว้บนหีบห่อของสินค้า เช่น แสดงปริมาณสุทธิเป็นน้ำหนักสุทธิ ปริมาตรสุทธิ ความยาวสุทธิ จำนวนสุทธิ ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อนมากเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่ ถ้าผลของการตรวจสอบพบว่า การบรรจุสินค้าหีบห่อมีความคลาดเคลื่อนมากกว่าค่าที่กฎหมายกำหนด และพบว่าผู้บรรจุหรือผู้ขายมีเจตนาทุจริตทำให้ผู้บริโภคเสียผลประโยชน์ สำนักงานชั่งตวงวัดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที่
 
types of abortion pill free abortion pill against abortion pill
จำนวนผู้เข้าชม 1836 ครั้ง
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ