ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม

นายวัชรพงษ์ ชัยโชตกิจ

หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0 - 3 นครปฐม

  ตรวจสอบวันนัดตรวจให้คำรับรอง  
จังหวัด :
วันที่ยื่นขอ -
ประเภทมาตรวัด :
เลขที่ใบคำขอ :
ผู้ยื่นคำขอ :
จำนวน 18 รายการ
คิวที่ใบคำขอเลขที่ข้อมูลผู้ยื่นคำขอค่าธรรมเนียม
1 03030432/2567
ว.058/2567
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท โฟลว์โก้ จำกัด
254 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
สถานที่ตรวจ : บริษัท มานะชัยรุ่งเรือง จำกัด
ที่ตั้ง : ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันที่ยื่น : 23 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่นัดตรวจ : 24 เมษายน 2567
ชื่อผู้ตรวจ : นางสาวสุภาภรณ์ พรมสุข
11500.00
2 03030587/2567
ว.071/2567
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท พี พี เอส อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
456 ซ.โชติวัฒน์ 3 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่ตรวจ : หจก.กิจสมบูรณ์ออยล์ (สาขา 1)
ที่ตั้ง : ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ยื่น : 14 มีนาคม 2567
วันที่นัดตรวจ : 24 เมษายน 2567
ชื่อผู้ตรวจ : นางสาวสุภาภรณ์ พรมสุข
3750.00
3 03030793/2567
ว.104/2567
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เอ็มทีอี จำกัด
104/2 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
สถานที่ตรวจ : ปตท.บจก.เอพีริช เพาเวอร์
ที่ตั้ง : ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วันที่ยื่น : 9 เมษายน 2567
วันที่นัดตรวจ : 26 เมษายน 2567
ชื่อผู้ตรวจ : นางสาวสุภาภรณ์ พรมสุข
8000.00
4 03030829/2567
ว.108/2567
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท สุขการช่าง เซอร์วิส จำกัด
7/531 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สถานที่ตรวจ : นายไพบูลย์ สร้อยทองมูล
ที่ตั้ง : ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม
วันที่ยื่น : 18 เมษายน 2567
วันที่นัดตรวจ : 26 เมษายน 2567
ชื่อผู้ตรวจ :
250.00
5 03030830/2567
ว.109/2567
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท สุขการช่าง เซอร์วิส จำกัด
7/531 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สถานที่ตรวจ : บ้านสมบุญจันทร์
ที่ตั้ง : ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม
วันที่ยื่น : 18 เมษายน 2567
วันที่นัดตรวจ : 26 เมษายน 2567
ชื่อผู้ตรวจ :
500.00
6 03030774/2567
ว.101/2567
ผู้ยื่นคำขอ : นาย ธีระ เชาวน์ไว
64/4 ม.4 ซ.- ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
สถานที่ตรวจ : บริษัท ทรัพย์เข็มทองแก๊ส จำกัด
ที่ตั้ง : ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันที่ยื่น : 5 เมษายน 2567
วันที่นัดตรวจ : 26 เมษายน 2567
ชื่อผู้ตรวจ : นางสาวสุภาภรณ์ พรมสุข
3000.00
7 03030750/2567
ว.093/2567
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
9/15 ม.6 ซ.ไสวประชาราษฎร์ 45 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากระทุ่มแบน
ที่ตั้ง : ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
วันที่ยื่น : 2 เมษายน 2567
วันที่นัดตรวจ : 27 เมษายน 2567
ชื่อผู้ตรวจ :
2000.00
8 03030755/2567
ว.096/2567
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
9/15 ม.6 ซ.ไสวประชาราษฎร์ 45 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : บจ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาบ้านแพ้ว-กระทุ่มแบน
ที่ตั้ง : ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วันที่ยื่น : 4 เมษายน 2567
วันที่นัดตรวจ : 27 เมษายน 2567
ชื่อผู้ตรวจ :
2000.00
9 03030688/2567
ว.082/2567
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท ทัทซูโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
1/8 ม.3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : บริษัท มานะชัย มั่นคง จำกัด
ที่ตั้ง : ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
วันที่ยื่น : 26 มีนาคม 2567
วันที่นัดตรวจ : 8 พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ตรวจ :
250.00
10 03030791/2567
ว.102/2567
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
9/15 ม.6 ซ.ไสวประชาราษฎร์ 45 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : บริษัทโอลิมปัส ออยล์ จำกัดสาขานครปฐม4
ที่ตั้ง : ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วันที่ยื่น : 9 เมษายน 2567
วันที่นัดตรวจ : 15 พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ตรวจ :
9000.00
11 03030756/2567
ว.097/2567
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
9/15 ม.6 ซ.ไสวประชาราษฎร์ 45 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : บจ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาบ้านแพ้ว 4
ที่ตั้ง : ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วันที่ยื่น : 4 เมษายน 2567
วันที่นัดตรวจ : 15 พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ตรวจ :
2250.00
12 03030722/2567
ว.085/2567
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
9/15 ม.6 ซ.ไสวประชาราษฎร์ 45 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : บจ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาบางเลน 2
ที่ตั้ง : ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วันที่ยื่น : 27 มีนาคม 2567
วันที่นัดตรวจ : 16 พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ตรวจ :
2000.00
13 03030725/2567
ว.088/2567
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
9/15 ม.6 ซ.ไสวประชาราษฎร์ 45 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : บริษัทโอลิมปัส ออยล์ จำกัด สาขาพุทธมณฑล
ที่ตั้ง : ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73110
วันที่ยื่น : 28 มีนาคม 2567
วันที่นัดตรวจ : 16 พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ตรวจ :
4500.00
14 03030731/2567
ว.089/2567
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
9/15 ม.6 ซ.ไสวประชาราษฎร์ 45 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาสามพราน 7
ที่ตั้ง : ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ยื่น : 28 มีนาคม 2567
วันที่นัดตรวจ : 22 พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ตรวจ :
2000.00
15 03030720/2567
ว.083/2567
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
9/15 ม.6 ซ.ไสวประชาราษฎร์ 45 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขานครชัยศรี 1)
ที่ตั้ง : ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วันที่ยื่น : 27 มีนาคม 2567
วันที่นัดตรวจ : 22 พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ตรวจ :
2500.00
16 03030724/2567
ว.087/2567
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
9/15 ม.6 ซ.ไสวประชาราษฎร์ 45 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สามพราน 3)
ที่ตั้ง : ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วันที่ยื่น : 28 มีนาคม 2567
วันที่นัดตรวจ : 23 พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ตรวจ :
2000.00
17 03030721/2567
ว.084/2567
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
9/15 ม.6 ซ.ไสวประชาราษฎร์ 45 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : บริษัท.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาพุทธมณฑลสาย4
ที่ตั้ง : ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
วันที่ยื่น : 27 มีนาคม 2567
วันที่นัดตรวจ : 24 พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ตรวจ :
7000.00
0 03032127/2566
ว.0285/2566
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เพอร์เฟ็ค แก๊ส แอนด์ ออย ซัพพลาย จำกัด
38 ซ.คู้บอน 6 แยก 2-1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
สถานที่ตรวจ : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง : ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วันที่ยื่น : 24 ธันวาคม 2566
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
250.00
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ