ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม

นายวัชรพงษ์ ชัยโชตกิจ

หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0 - 3 นครปฐม

  ดาวน์โหลด  
แบบคำขออนุญาตถอน ทำลาย ฯ เครื่องชั่งตวงวัด_ชว3007
แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ ที่มีการให้คำรับรองแล้ว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้คำรับรองใหม่
หนังสือแจ้งยกเลิกเครื่องชั่งตวงวัดติดตรึงอยู่กับที่
แบบแจ้งขอหนังสือรับรองประกอบธุรกิจในการผลิต นำเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด หรือให้บริการชั่ง (ชว.17-001) (รายใหม่)
แบบแจ้งการประกอบธุรกิจในการผลิต นำเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด หรือให้บริการชั่ง (ชว.17-002) (รายเก่า)
คำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต นำเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดและให้บริการชั่ง (ชว.17-003)
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัวและเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเฉพาะตัว (ชว.40-001)
แบบคำขอคืนเงิน ไม่ขอรับคืนเงินค่าธรรมเนียม
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของบริษัท/หจก. ไม่ได้มาเอง)
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
หนังสือนำใบขอคำรับรอง
แบบคำขอให้ตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด
แบบคำขอให้ตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด (นอกสถานที่)
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ