ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม

นายวัชรพงษ์ ชัยโชตกิจ

หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0 - 3 นครปฐม

  โครงสร้างบุคลากร  
หัวหน้า
นายวัชรพงษ์ ชัยโชตกิจ
หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม
โทรศัพท์ 034-255-804  โทรสาร 034-243-653
e-mail : cbwm03@gmail.com
เจ้าหน้าที่
นางสาวสุภาภรณ์ พรมสุข
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ
โทรศัพท์ 089-952-3933  โทรสาร 034-243-653
e-mail : cbwm03@gmail.com
นายวีรพันธุ์ พรหมทองดี
เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 086-888-5232  โทรสาร 034-243-653
e-mail : cbwm03@gmail.com
นางสาวนิลยา พูลสุขโข
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทรศัพท์ 098-442-3664  โทรสาร 034-243-653
e-mail : cbwm03@gmail.com
นางสาวพัฒนี ศรีโภคา
พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 090-140-4463  โทรสาร 034-243-653
e-mail : cbwm03@gmail.com
นายจิระ กองแป้น
พนักงานชั่งตวงวัดชั้น 1
โทรศัพท์ 087-693-0325  โทรสาร 034-243-653
e-mail : cbwm03@gmail.com
นายอิสรา ภักดีวีรวงศ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
โทรศัพท์ 087-059-2128  โทรสาร 034-243-653
e-mail : cbwm03@gmail.com
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ