นายสัญชัย พระธานี

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า


ดาวน์โหลด

คลังความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

การบริหารจัดการมันสะปะหลัง ปี 2559/60 "ชาวไร่มัน ยุค 4.0"


อ่านทั้งหมด >>

โครงการน่าสนใจ

ราคาสินค้า

โครงการธงฟ้า - ราคาประหยัด
การค้าภายในจังหวัดยโสธร ออกตรวจราคาที่จำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม)
รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ราคาสินค้าเกษตร
อ่านทั้งหมด >>

ผู้ประกอบการ

รายชื่อผู้ประกอบการค้าผลไม้ จ.ยโสธร
อ่านทั้งหมด >>

สินค้า

โครงการธงฟ้า - ราคาประหยัด
การค้าภายในจังหวัดยโสธร ออกตรวจราคาที่จำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม)
ผลผลิตต่อไร่จังหวัดยโสธร
อ่านทั้งหมด >>

ผู้ประกอบการค้าข้าว

จำนวนผู้ประกอบการค้าข้าว จังหวัดยโสธร
อ่านทั้งหมด >>