สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

นางเกศินี พวงประดิษฐ์

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

 

ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

   เกี่ยวกับหน่วยงาน  
bullet โครงสร้าง
bullet ภารกิจ
bullet โครงสร้างบุคลากร
bullet ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน

ภารกิจ
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ราคาและสถานการณ์การตลาด และติดตามภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบและแนะนำ ชี้แจง การรับแจ้งความนำจับ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ตลอดจนดำเนินการตามกฎหมายและเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืน
 2. การเสริมสร้างจริยธรรมและมาตรฐานทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจ
 3. สร้างเครือข่ายผู้บริโภค ส่งเสริมผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง ประสาน สนับสนุน และดำเนินการจำหน่ายสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
 4. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม พฤติกรรมทางการค้า ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุกข์ และวิเคราะห์ ให้ความเห็นเพื่อสนับสนุนการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ ภาวการณ์ผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์เตือนภัย เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการดำเนินมาตรการด้านการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่
 6. ส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อการเก็บรักษาและกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค และพัฒนามาตรฐานการให้บริการโลจิสติกด้านการตลาดภายในประเทศ
 7. กำกับดูแลประกอบธุรกิจค้าข้าว คลังสินค้า ไซโลและห้องเย็นให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 8. ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดหาและขยายช่องทางการตลาด เพื่อกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
 9. ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับราคาและการตลาด รวมทั้งกฎหมายในความรับผิดชอบ
 10. ดำเนินงานในฐานะฝ่ายเลขานุการและ/หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานกับคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินตามนโยบายและมาตรการข้าว การประชุมคณะอนุกรรมการ ตลอดจนเสนอแนะทางการแก้ปัญหาสินค้าข้าวในระดับพื้นที่จังหวัด
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
canada drug pharmacy coupon discount prescription coupons lilly coupons for cialis
viagra szedรฉse click viagra hatรกs
viagra kaufen intellika.in viagra alternative
loperamide fk loperamide eg loperamide 2mg
vaniqa cream open vaniqa antes y despues
coupons for prescription drugs accuton.com cialis free sample coupons
cialis discount coupons online cialis coupon free cialis coupon codes
viagra torta viagra torta viagra cena
abortion pill recovery spontaneous abortion pill getting an abortion pill
aerius posologie aerius aerius avis
risperdal avis risperdal 1 mg risperdal
low dose naltrexone breast cancer http://naltrexonealcoholismmedication.com/ opiate antagonist naltrexone
abortions cost buy abortion pill cheap abortion pill clinics
vermox tablete cijena tracyawheeler.com vermox tablete cijena
flagyl plm blog.griblivet.dk flagyl plm
amoxicilline amoxicilline amoxicillin nedir
coupon for cialis agrisol.com.ar cialis discount coupon
getting an abortion pill costs of abortion pill non surgical abortion pill
types of abortion pill aictmkulahospital.org abortion pill video
amoxicillin nedir albayraq-uae.com amoxicillin-rnp
abortion pill pros and cons abortions facts abortion pill pictures
cheap abortion pill unbosqueparaelplanetatierra.com effects of abortion pill
how do i tell my story dilation and curettage miscarriage dilatation and curettage hysteroscopy
types of abortion pill ismp.org against abortion pill
 
      
กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดสตูล
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เลขที่ 4 บุรีวานิช
ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ : ๐ ๗๔๗๒ ๔๙๖๖ ๗
โทรสาร : ๐ ๗๔๗๒ ๔๐๒๖
อีเมล : satun@dit.go.th
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
06885
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ