ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

 
ภารกิจ
ภารกิจ
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ราคาและสถานการณ์การตลาด และติดตามภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบและแนะนำ ชี้แจง การรับแจ้งความนำจับ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ตลอดจนดำเนินการตามกฎหมายและเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืน
 2. การเสริมสร้างจริยธรรมและมาตรฐานทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจ
 3. สร้างเครือข่ายผู้บริโภค ส่งเสริมผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง ประสาน สนับสนุน และดำเนินการจำหน่ายสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
 4. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม พฤติกรรมทางการค้า ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุกข์ และวิเคราะห์ ให้ความเห็นเพื่อสนับสนุนการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ ภาวการณ์ผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์เตือนภัย เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการดำเนินมาตรการด้านการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่
 6. ส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อการเก็บรักษาและกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค และพัฒนามาตรฐานการให้บริการโลจิสติกด้านการตลาดภายในประเทศ
 7. กำกับดูแลประกอบธุรกิจค้าข้าว คลังสินค้า ไซโลและห้องเย็นให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 8. ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดหาและขยายช่องทางการตลาด เพื่อกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
 9. ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับราคาและการตลาด รวมทั้งกฎหมายในความรับผิดชอบ
 10. ดำเนินงานในฐานะฝ่ายเลขานุการและ/หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานกับคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินตามนโยบายและมาตรการข้าว การประชุมคณะอนุกรรมการ ตลอดจนเสนอแนะทางการแก้ปัญหาสินค้าข้าวในระดับพื้นที่จังหวัด
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
kamagra24 link kamagra24
vaniqa cream blog.rewardsrunner.com vaniqa antes y despues
levoxacin prezzo levoxacin 500 effetti collaterali levoxacin in gravidanza
lilly coupons for cialis cialis online coupon cialis coupons printable
cialis discount coupons online cialis coupons and discounts cialis coupon codes
dexamethasone dosage web-dev.dk dexamethasone mechanism of action pdf
viagra torta viagra wiki viagra cena
coupon free amazonschools.com discount prescription drug card
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin-rnp amoxicillin
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston
priligy 30 mg priligy hinta priligy keskustelu
what is abortion pill early abortion pill options average cost of abortion
abortion pill cost average cost of abortion reasons for abortion pill
amoxicilline amoxicilline amoxicillin nedir
how do abortion pill work for abortion pill having an abortion
getting an abortion pill information on abortion pill non surgical abortion pill
vermox cijena vermox cijena vermox doziranje
facts on abortion pill albayraq-uae.com teenage abortion pill
definition of abortion pill first trimester abortion pill early abortion pill
free printable cialis coupons fedbeton.be cialis coupons and discounts
cialis 20 cialis tablet cialis
abortion pill online abortion pill cost abortion pill video
how do i tell my story dilation and curettage miscarriage dilatation and curettage hysteroscopy

เกี่ยวกับหน่วยงาน

      
 
 
กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดกาญจนบุรี
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ริมแม่น้ำแม่กลอง
ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-564294034-564296
โทรสาร : 034-564294034-564296
อีเมล : kanchj@dit.go.th ; kanchja@gmail.com
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
7
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
03397
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ