ทดสอบ

นางสาวเมรินี โมรมัต

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแล และพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

 

ดาวน์โหลด

Download

  สินค้าเกษตร 
ราคายางพารา
ราคากุ้งขาว
ราคาพริกไทย
ราคาสุกร
ราคาไข่ไก่
ราคาไก่เนื้อ
โรงงานสินค้าเกษตรแปรรูป
รายชื่อผู้ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
รายชื่อห้างสรรพสินค้า
ราคาเฉลี่ยกุ้งขาว
ราคาเฉลี่ยพริกไทย
ราคาเฉลี่ยผลไม้
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคามันสำปะหลัง
ราคาผลไม้
ราคาเฉลี่ยมันสำปะหลัง
ราคาเฉลี่ยยางพารา
ราคาเฉลี่ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2556
ปรับปรุง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2550
สถานการณ์ผลไม้ ปี 2556
รายชื่อผู้ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
เรื่อง ราคาไข่ไก่แนะนำ ปี 2554 ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554
เรื่อง การกำหนดราคาและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจำหน่ายสุกร เนื้อสุกร และการแสดงราคาจำหน่าย ปี 2554 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2554
เรื่อง การควบคุมการขนย้ายสุกรมีชีวิต ซากสุกรปี 2554 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2554
เรื่อง แบบแจ้งปริมาณสถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับสุกร เนื้อสุกร ปี ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนับงสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายสุกรมีชีวิต ซากสุกร ปี ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ...
สรุปราคาเแฉลี่ยสินค้าเกษตรในจังหวัดจันทบุรี
พริกไทยปี 53
ราคาปี 54
พริกไทยปี 55
ราคาเฉลี่ยผลไม้ ปี 2553
ราคาเฉลี่ยผลไม้ปี 2554
ราคาเฉลี่ยยางพาราปี 2553
ราคามันสำปะหลังปี 2552
ราคาเฉลี่ยมันสำปะหลังปี 2553
ราคาเฉลี่ยมัันสำปะหลังปี 2554
ราคาเฉลี่ยมันสำปะหลังปี 2555
ราคาเฉลี่ยมันสำปะหลังปี 2556
ราคาเฉลี่ยกุ้งขาว ปี 2553
ราคาเฉลี่ยกุ้งขาว ปี2554
ราคาเฉลี่ยกุ้งขาว ปี2555
ราคาเฉลี่ยกุ้งขาว ปี2556
ราคาเฉลี่ยยางพารา ปี2555
ราคาเฉลี่ยยางพารา ปี2554
ราคาเฉลี่ยยางพารา ปี2553
ราคาเฉลี่ยพริกไทย ปี2556
ราคาเฉลี่ยผลไม้ ปี2555
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2553
ราคาเฉลี่ยมันสำปะหบังปี 2556
ราคาเฉลี่ยผลไม้ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ปี 2557
 
      
กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดจันทบุรี
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-322019, 313323
โทรสาร : 039-322019 , 313323
อีเมล : chan@dit.go.th ,ditchan@hotmail.co.th
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
7
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
02811
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ