**ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม**
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

นายปัญจสารน์ ไสยแก้ว

หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

  โครงสร้างบุคลากร  
หัวหน้าสำนักงาน
นายปัญจสารน์ ไสยแก้ว
หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต3-3 ภูเก็ต
โทรศัพท์ 0-7621-2947  โทรสาร 0-7621-7746
e-mail : phuket.wm@gmail.com
เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด
นายสิทธิชัย สนิทท้าว
เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 0-7621-2947  โทรสาร 0-7621-7746
e-mail : phuket.wm@gmail.com
ลูกจ้างประจำ
นายบำรุง อุปถัมภ์
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นายนิยม คงเดิม
พนักงานขับรถยนต์ ส2
พนักงาน
นางสาวเปรมวดี พรมพิทักษ์
พนักงานการเงิน
นางสาวเกล็ดดาว อินอำรุง
พนักงานธุรการ
นายเจษฎากรณ์ ขวัญยืน
พนักงานชั่งตวงวัดชั้น1
นายธีรยุทธ ทองเกิด
พนักงานชั่งตวงวัดชั้น 1
นายนะภา สุแดงน้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นางสาวมณี แสนน้อย
พนักงานทำความสะอาด
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ