เราดูแลความเที่ยงตรง โปร่งใส

นายบัญชา ภู่อมร

หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย


ดาวน์โหลด

คลังความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมการค้าภายใน นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลยฯ


อ่านทั้งหมด >>

โครงการน่าสนใจกฎหมาย พระราชบัญญัติชั่งตวงวัด

อ่านทั้งหมด >>

การแสดงปริมาณสินค้าหีบห่อ

อ่านทั้งหมด >>

บริการด้านเครื่องชั่ง ตวง วัด

อ่านทั้งหมด >>