เชี่ยวชาญวิชาการชั่งตวงวัด
ตรงตามมาตรฐานสากล
นว้ตกรรมก้าวไกล ใส่ใจประชาชน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี

นายเชิดศักดิ์ จันทรารักษ์

หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 2-4 อุบลราชธานี

  การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด 
  การขอตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด 
  ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ด้วยกรมการค้าภายใน โดยสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ