ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

 
ดาวน์โหลด
คำขอตรวจสอบให้คำรับรอง
ข้อแนะนำเครื่องชั่งรถยนต์
ข้อแนะนำมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ประกาศสำนักงานฯเรื่องอายุของเครื่องหมายรับรอง
แบบคำขออนุญาต ถอน ทำลาย หรือทำให้เสียหาย เครื่องหมายให้คำรับรอง แบบ ชว.3007
ใบขอยกเลิกเครื่องชั่งตวงวัด
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องชั่งตวงวัดที่ให้ยกเว้นการให้คำรับรอง
ประกาศกระทวงพาณิชย์ เรื่องการใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงอยู่กับที่ฯ
ประกาศกรทรวงพาณิชย์ เรื่องการตรวจสอบและให้คำรับรองใหม่กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องชั่งตวงวัดฯ
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ถอนทำลายหรือทำให้เสียหายเครื่องหมายคำรับรองฯ
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผิ่อขาด และอายุคำรับรอง
    
 
 
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-3 แพร่
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 35 เจริญเมือง
ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 0-5452-4755
โทรสาร : 0-5452-4590
อีเมล : ditphrae@gmail.com , ditphrae@dit.go.th
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
06237
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ