คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

นายพีรยุทธ จำรักษ์

หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด ราชบุรี

 

ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

  ดาวน์โหลด  
แบบคำขอให้ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อให้คำรับรอง ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
1.แบบคำขออนุญาตถอน ทำลาย หรือทำให้เสียหายเครื่องหมายคำรับรอง และเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัด (แบบ ชว)
2.ซอฟท์แวร์ชั่งน้ำหนักสำหรับเครื่องชั่งรถยนต์ ที่ผู้เขียนรับรองว่าเป็นรุ่นที่ถูกต้อง ตำมกฎหมายชั่งตวงวัด (อัพเดต 1 มิถุนายน 2560)
3.คำขออนุญาตนำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากร
4.แบบคําขอให้ตรวจสอบเครืองชังตวงวัดเพือให้คํารับรองตามพระราชบัญญัติมาตราชังตวงวัด พ.ศ. 2542(1.คำขอเครื่องชั่ง 2.คำขอมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง)
5.แบบแจ้งการประกอบธุรกิจในการผลิต นําเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด หรือให้บริการชั่งตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.๒๕๔๒
6.ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกตามความใน พรบ ชั่งตวงวัด 2560(7 ธันวาคม 2559).pdf
7.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ( ค่าธรรมเนียม)
8.ซอฟท์แวร์ชั่งน้ำหนักสำหรับเครื่องชั่งรถยนต์ ที่ผู้เขียนรับรองว่าเป็นรุ่นที่ถูกต้อง ตำมกฎหมายชั่งตวงวัด (อัพเดต 11 พ.ย.2559)
9.ซอฟท์แวร์ชั่งน้ำหนักสำหรับเครื่องชั่งรถยนต์ ที่ผู้เขียนรับรองว่าเป็นรุ่นที่ถูกต้อง ตำมกฎหมายชั่งตวงวัด (อัพเดต 22 ธค.2559)
10.ซอฟท์แวร์ชั่งน้ำหนักสำหรับเครื่องชั่งรถยนต์ ที่ผู้เขียนรับรองว่าเป็นรุ่นที่ถูกต้อง ตำมกฎหมายชั่งตวงวัด (อัพเดต 6 กุมภาพันธ์ 2559)
11.กฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดและ ค่าทําการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๐
12.กฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดและ ค่าทําการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม 22 กุมภาพันธ์ 2560)
13.ซอฟท์แวร์ชั่งน้ำหนักสำหรับเครื่องชั่งรถยนต์ ที่ผู้เขียนรับรองว่าเป็นรุ่นที่ถูกต้อง ตามกฎหมายชั่งตวงวัด เพิ่มเติม (อัพเดท 1 มิถุนายน 2560)
14.ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด 23 มิถุนายน 2560
15.ซอฟท์แวร์ชั่งน้ำหนักสำหรับเครื่องชั่งรถยนต์ ที่ผู้เขียนรับรองว่าเป็นรุ่นที่ถูกต้อง ตามกฎหมายชั่งตวงวัด เพิ่มเติม (อัพเดท 14 กรกฎาคม 2560)
16.ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
17.โครงการน้ำมันเต็มลิตร
18.ซอฟท์แวร์ชั่งน้ำหนักสำหรับเครื่องชั่งรถยนต์ ที่ผู้เขียนรับรองว่าเป็นรุ่นที่ถูกต้อง ตามกฎหมายชั่งตวงวัด เพิ่มเติม (อัพเดท 1 มิถุนายน 2561)
 
    
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี
เลขที่ 45 ถนนอำเภอ
ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 032-328495-6, 032-321456
โทรสาร : 032-321456
อีเมล : ratchaburi@cbwmthai.org
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
09231
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ