สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

นางเกศินี พวงประดิษฐ์

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า


ดาวน์โหลด

คลังความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือไม่จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา


การขายสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เป็นความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การขายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับ  ตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ...

อ่านทั้งหมด >>

โครงการน่าสนใจ

ราคาสินค้า

ราคาสินค้าปาล์ม จ.สตูล
ราคาสินค้าสุกร จังหวัดสตูล
ภาวะราคาสินค้าไก่เนื้อ จังหวัดสตูล
ราคาสินค้าไข่ไก่ จังหวัดสตูล
อ่านทั้งหมด >>

ผู้ประกอบการ

..
..
จังหวัดสตูล
..
..
อ่านทั้งหมด >>

สินค้า

อ่านทั้งหมด >>