หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 3 แพร่


ดาวน์โหลด

คลังความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง


ด้วยจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถบรรทุก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 80-8955 แพร่ อายุการใช้งาน 19 ปี จำนวน 1 คัน ของสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-3 แพร่ โดยวิธีการขายทอดตลาด ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-3 แพร่ เลขที่ 35 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมื...

อ่านทั้งหมด >>

โครงการน่าสนใจ