กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (Department of Internal Trade)
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2507-5530 , สายด่วน 1569 โทรสาร : 0-2547-5361
อีเมล: it@dit.go.th
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน