" เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา "

นายวิชยวรรธน์ ช่วยวงศ์

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแล และพัฒนาเศรษฐกิจการค้า


ดาวน์โหลด

คลังความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ธงฟ้าตลาดต้องชม


ถูกจริง จำกัดปริมาณ...

อ่านทั้งหมด >>

โครงการน่าสนใจ

ราคาสินค้า

ราคาไก่เนื้อ
ราคาสุกร
ยางพารา
ปาล์มน้ำมัน
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ สายด่วน 1569
อ่านทั้งหมด >>

ผู้ประกอบการ

รายชื่อตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัด
รายชื่อผู้ค้าขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภค/ห้างสรรพสินค้าในจังหวัด
ประเภทขายส่ง จังหวัดตรัง
ชื่อที่อยู่ค้าส่งน้ำตาลทรายในจังหวัดตรัง
รายชื่อผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง
อ่านทั้งหมด >>

สินค้า

ราคาไก่เนื้อ
ราคาสุกร
ยางพารา
ปาล์มน้ำมัน
ราคาขายส่งสินค้าเกษตรที่สำคัญรายวัน
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
อ่านทั้งหมด >>